SOF-BirdLife ger ut bok om Getterön

Getterön i Varberg är en av Sveriges och Europas allra bästa fågellokaler. Dessutom ligger den nästan inne i staden, på gångavstånd från centrum. Det är en fågellokal som delvis är skapad av människan, men platsens historia har tidigare inte satts på pränt. Men nu kommer boken Fåglarnas Getterön som förutom historiken även berättar om varför området är så rikt och naturligtvis även om dess fåglar. På onsdag, 1 juni, presenteras den nya boken på naturum Getterön.

Det är Gunnar Pettersson, Reino Andersson och Lars-Åke Flodin som skrivit boken. Alla tre har mycket lång erfarenhet av området och dess fåglar. Gunnar har haft hand om historiken och tagit merparten av bilderna, Reino skriver om fåglarna och Lars-Åke om naturen och förutsättningarna för fågellivet. Visste ni exempelvis att endast små skillnader i salthalt totalt kan förändra vilka små, ryggradslösa djur som dominerar i mjukbottnarna – och därmed födounderlaget för vadare och andra våtmarksfåglar?

Den stora och grunda viken norr om Varberg, och innanför själva Getterön, heter egentligen Farehamnsviken (eller Farehammarsviken). Denna vik har förmodligen alltid hyst rastande fåglar, men det var först sedan en vägbank anlagts ut till själva Getterön 1936 som fågellivet började uppmärksammas. När vattengenomströmningen i sundet mellan ön och fastlandet stoppades, började viken slammas igen. Det skapade fina förutsättningar för många fågelarter, bland annat etablerade sig skärfläckan som häckfågel på 1940-talet. Senare följdes den av rödspov, brushane, kärrsnäppa och flera andra.

Men förutom för häckfåglar har som sagt Getteröns grunda vattenområden och strandängar sannolikt länge haft stor betydelse för rastande fåglar. Det senaste årtiondet har gässen dominerat, men området har även stark dragningskraft på många andra fågelarter.

(AW)

 

Getterön som fågellokal är unik i Sverige eftersom den ligger tätt inpå en brusande stad. Foto: Gunnar Pettersson

Gilla gärna