Svarthakad buskskvätta – bästa året hittills för arten i Sverige.

Tidigt i våras skrev Anders Wirdheim en notis här om en invasion av svarthakad buskskvätta i sydvästra Sverige. Det skulle senare visa sig att denna invasion ledde till ett nytt rekorduppträdande av häckande par i både Skåne, Halland och Bohuslän.

Den första svenska häckningen av svarthakad buskskvätta konstaterades i Skåne utanför Simrishamn år 2000. Därefter häckade arten i Västergötland 2004, i Halland med ett par 2014 och tre par 2015 och mellan 2007 och 2015 hade 18 häckningar genomförts i Skåne. I år har ett par häckat i Västergötland, två i Bohuslän, 13 i Halland och 18 i Skåne! Totalt innebär det 34 häckningar 2016 vilket alltså kan jämföras med tidigare totalt 25 häckningar mellan åren 2000 och 2015 (se Figur 1).

Till skillnad från den vanligare buskskvättan är svarthakad buskskvätta en kortflyttare eller stannfågel i västra Europa. Den är en av de tidigaste tättingarna som återvänder från vinterkvarteren till Sverige, redan i mars anländer många fåglar. Arten anses därför gynnas av milda vintrar och tidiga vårar, som blivit allt vanligare de senaste decennierna. Ökningen av svarthakad buskskvätta kan därför sannolikt till stor del tillskrivas klimatförändringarna. Den ökningen vi ser i Sverige ses även i Danmark där arten ökat under flera år och 2016 var ett av de bästa åren för arten i landet.

Ett färgmärkningsprojekt av svarthakad buskskvätta har pågått i begränsad skala sedan 2011 då fyra ungar ringmärktes i Falsterbo. En av ungarna kom sedan tillbaka och häckade framgångsrikt ett par år i Falsterbo. Under 2012 och 2013 färgmärktes inga svarthakade buskskvättor. Däremot försågs totalt 19 svarthakade buskskvättor med färgringar åren 2014 och 2015. Ingen av dessa fåglar har dock observerats häcka under något av de påföljande åren. Eftersom ingen av de fåglarna som ringmärkts de senaste åren återkommit som häckare indikerar det att ökning som vi nu ser i Sverige inte främst beror på återvändande buskskvättor från lyckade häckningar i Sverige utan till större del beror på en överproduktion av svarthakade buskskvättor längre söderut i Danmark eller Tyskland. Detta trots att flera av de svenska paren lyckas med sina häckningar och i flera fall får två flygga kullar.

Färgmärkningarna har dock inte varit helt resultatlösa. En ungfågel som ringmärktes 2014 sågs tillfälligt under sträcket i Skåne 2015. Under 2016 har 18 svarthakade buskskvättor färgmärkts i Skåne. Vi hoppas att du hittar en av dessa på din hemmalokal nästa säsong. Färgmärkningsprojektet stöds med medel från Elis Wides fond.

Janne Dahlén & Pär Söderquist

 

Figur 1. Antalet häckningar av svarthakad buskskvätta har ökat kraftig i Sverige de senaste åren. Särskilt markant är ökningen 2016.

Gilla gärna