Svarthakad buskskvätta invandrare i fågelfaunan

Den pågående våren har sett en formlig invasion av svarthakade buskskvättor i Sverige. De allra flesta fynden har gjorts i de sydvästra delarna av landet, men även sydöstra Sverige, Småland och Stockholmstrakten har fått sin beskärda del. Enstaka fynd har dessutom gjorts så långt norrut som i Värmland och Dalarna. Det ska bli mycket intressant att se vad denna invasion leder till i form av häckningar.

De senaste åren kan sägas ha varit något av genombrottsår för svarthakad buskskvätta som svensk häckfågel. Förra året (2015) häckade minst fyra par i Skåne och tre par i Halland.

Arten har expanderat i Nordeuropa under senare tid, sannolikt som en följd av genomsnittligt mildare vintrar de senaste 25 åren. Den har ökat i antal och spridit sig i Danmark, och den etablerade sig som häckfågel i Sverige i början av 2000-talet. Den allra första svenska häckningen konstaterades i Skåne utanför Simrishamn 2000. Därefter häckade den i Västergötland 2004, och från 2007 är den en i det närmaste årlig häckfågel i Skåne. Hallands första häckning kom 2014.

Till skillnad från sin släkting buskskvättan är svarthakad buskskvätta en kortflyttare eller stannfågel i västra Europa. Detta innebär också att den är känslig för hårda vintrar, och det nordvästeuropeiska beståndet har också decimerats ganska kraftigt i samband med stränga vintrar. Det gäller inte minst i de häckningsområden som ligger närmast oss, dvs. på Jylland i Danmark och i sydvästra Norge. Där satte de förhållandevis stränga vintrarna 2009/10 och 2010/11 sina tydliga i spår i populationerna. Men svarthakad buskskvätta lägger i regel två kullar under en säsong, vilket innebär att arten ganska snabbt åter kan expandera efter en tillbakagång.

Svarthakad buskskvätta är en av flera arter som anses vara gynnad av klimatets utveckling mot ökande medeltemperatur och kanske framför allt mildare vintrar. Andra sentida invandrare i den svenska fågelfaunan är sydlig gransångare, brandkronad kungsfågel, vitstjärnig blåhake och ägretthäger. De båda sistnämnda har visserligen bara konstaterats häcka enstaka gånger, men trenderna pekar tveklöst uppåt.

(AW)

 

Fynd av svarthakad buskskvätta i Sverige under 2016 fram till 20 april. Källa Artportalen.

Gilla gärna