Svenska namn även på utdöda fåglar

Taxonomikommittén har avslutat det sista steget i arbetet med svenska namn på världens arter, nämligen arter som dött ut före år 1500, men funnits under Holocen, den pågående geologiska epoken vilken inleddes för cirka 11 700 år sedan. Det rör sig om 214 arter, som inte finns med i IOC:s världslista.

Denna länk leder direkt till listan över utdöda arter: https://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/svenska-namn-pa-varldens-faglar-ver-4/namnlistan-del-3-utdoda-arter/

Samtidigt publiceras version 4 av listan över svenska namn. Denna innehåller huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista till och med version 6.1 (januari 2016). Under de kommande månaderna kommer arbetet med att ta fram en tryckt version av namnlistorna att slutföras.

Erling Jirle & Markus Lagerqvist

Gilla gärna