Sveriges första rubinnäktergal!

Så kom den då äntligen – efter flera decennier av längtan, mytbyggande och strategiska sökinsatser så bröts idag förbannelsen – Sveriges första rubinnäktergal! Få arter, om ens någon, har varit lika väntade och eftertraktade av landets fågelskådare!

Fågeln i fråga var en vacker hane och hittades i Skoghall utanför Karlstad av Dan Norberg under eftermiddagen. Att landets första rubinnäktergal skulle dyka upp i Värmland, snarare än på någon isolerad ö i Östersjölandskapen, hade nog få av oss gissat på förhand.

Ett litet smolk i glädjebägaren: Fågeln befinner sig långt inne på fabriksområdet vid Stora Ensos pappersbruk, och området är avlyst för allmänheten. Det är oklart i vilken mån som sugna fågelskådare kommer att kunna beredas tillträde, men för den intresserade rekommenderas att hålla koll på Club300:s larmsystem Bird Alarm.

Rubinnäktergalen hör hemma i centrala och östra Sibirien och övervintrar i de sydöstra delarna av Asien. Arten ses inte varje år i Europa, och faktum är att Sverige var sist i raden av alla Nordeuropeiska länder (Island oräknat) att få besök. Från Norge finns sedan tidigare två fynd, Danmark två, Finland tre och i Storbritannien har hela 13 ex anträffats.

 

Svårsedd och svårfotad! Här ses den aktuella fågeln från Skoghall, Värmland. Foto: Tomas Carlsson (och mobilfoto Dan Norberg).

Gilla gärna