14 juni, 2020

Tuffa förhandlingar om Europeiska havs- och fiskerifonden

Vi nås regelbundet av nyheter om överfiske och utarmning av marina ekosystem, såväl i svenska som internationella vatten. BirdLife är en av många organisationer som nu kräver hållbara fisken och miljömässig återhämtning.

 

Många känner säkert till att den största delen av den årliga EU-budgeten, nämligen ca 60 miljarder Euro (2018), går till den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitiken (Common Agricultural Policy – CAP). Färre svenskar vet nog omfattningen av havs- och fiskerifonden (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF). Denna förväntas bli drygt 6 miljarder Euro/år för kommande period (2021–2027). EU-kommissionens förslag är nu under förhandling med Europeiska rådet och Europaparlamentet.

 

Sverige har, genom landsbygdsminister Jennie Nilsson, varit en av få nationer som i den tidigare debatten varit öppet kritiska och påtagligt velat förändra subventionssystemet till något bättre. Tyvärr ser vi tydliga indikationer på att ännu fler skadliga subventioner införs i de nya regleringarna, så även fortsättningsvis lär vi se tusentals fåglar, valar och havssköldpaddor dö ”i onödan”.

 

EMFF har en tämligen lång och kontroversiell historia av att subventionera såväl fartygsbyggen som bränslekonsumtion och arbetskraft, vilket lett till en stor överkapacitet i den europeiska fiskeflottan. Idag ser vi hur oansvarig förvaltning av medborgarnas skattemedel resulterat i utarmade fiskpopulationer. Subventionerna måste användas till omställning istället för att göra fortsatt skada.

 

På den internationella arenan verkar EU för att Världshandelsorganisationen – WTO – ska avlägsna fiskesubventioner, men EU:s trovärdighet i de förhandlingarna hotas påtagligt av Europeiska rådets och Europaparlamentets inställningar på hemmaplan. Ett beslut att hålla kvar vid de skadliga subventionerna i EMFF skulle få ödesdigra effekter globalt.

 

BirdLife anser att Europaparlamentet ska godkänna att 25 % av EMFF används för att skydda den marina miljön, bland annat genom att minska bifångst av skyddsvärda arter. Vi vill också att såväl Europeiska rådet som Europaparlamentet godtar kommissionens förslag att öka budgeten för datainsamling och kontroll.

 

Mer information finns på BirdLife Europe & Central Asias webbsida, bl.a. exempel på hur rätt investeringar minskar hoten mot klimat och biologisk mångfald, samtidigt som vi återuppbygger ekonomin efter coronapandemin.

 

Gilla gärna