3 september, 2019

Utmärkelser under Falsterbo Bird Show 2019!

BirdLife Sverige topputmärkelser är Silvertärnan och Årets fågelskådare. Silvertärnan delas ut till en fågelskådande kvinna som på ett eller annat sätt gjort insatser för fågelskydd, fågelforskning eller för att sprida fågelintresset nationellt, regionalt eller lokalt. På motsvarande sätt delas utmärkelsen Årets fågelskådare ut till en ung fågelintresserad tjej eller kille som gjort insatser för fåglar och fågelintresset. Utmärkelserna sponsras sedan ett par år tillbaka av en av de absolut mest populära och högkvalitativa kikartillverkarna, KOWA. Det är vi i BirdLife Sverige glada över! Besök Kowas hemsida här.

Årets Silvertärna blev Caroline Sjöström.

Caroline har många strängar på sin lyra. Hon kommer från Stockholm, bodde i Lund ett flertal år men har just flyttat tillbaka till Stockholm för att slutföra utbildningen till miljöinspektör. I Lund pluggade hon biologi men hade inte närmare kunskaper om fåglar. I sitt examensarbete, hösten 2012, kom hon i kontakt med ringmärkningen i Falsterbo. Denna typ av nära förhållande till fåglar fascinerade henne och hon jobbade därefter säsongsvis under fem år på Falsterbo fågelstation med den ringa lön man får i branschen. På dessa fem år har Caroline blivit en av Sveriges absolut mest fullfjädrade ringmärkare med ett synnerligen mjukt handlag och ett skarp öga. Med sin omtanke om alla djur, sin ödmjuka framtoning och sina stora kunskaper är hon värdig titulaturen Årets Silvertärna, eftersom hon gärna tar nybörjare under sina vingar och lär dem vad som är värt att veta!

 

Sofie Hellman utsågs till Årets fågelskådare

Sofie skulle kunna beskrivas med tre ord: kompetens, engagemang och social förmåga. Hennes kompetens inom biologi är både djup och bred, och spänner från fåglar över många andra organismgrupper till naturvårdsbiologi och ekologi. Inom fågelskådningen är hon engagerad regionalt som landets yngsta – och en av de få kvinnliga – ordförande, i Östergötlands Ornitologiska Förening, och hon är också aktiv i BirdLife Sverige på den nationella nivån. I föreningsrollen har hon god nytta av sin stora sociala kompetens; Sofie lyckas kombinera att vara snäll, omtänksam och glad med ett starkt driv för fåglarna och miljön. Få personer lyckas kombinera alla dessa tre delar, och man kan svårligen tänka sig någon som skulle vara mer förtjänt av utmärkelsen Årets fågelskådare!

 

Birdlife Sveriges förtjänstplakett har delats ut till P-G Bentz

Både Falsterbo fågelstation och BirdLife Sverige haft mycket stor nytta och glädje av P-G genom åren. Vår sociale mottagare har en ovanlig förmåga att nå fram till såväl vanligt folk som till personer med inflytande. Det visas inte minst under alla de morgnar vid Falsterbo fyr då hen, tillsammans med en trogen och stor publik, ägnat sig åt ”fågelskådning i lagom tempo”.

Med lagom tempo avses här inget tempo alls utan ett stillastående kåserande om såväl de fåglar som passerar förbi ovanför som de nyligen ringmärkta tättingar som fågelstationens personal levererar. För BirdLife Sverige har P-G gjort viktiga insatser både under ett antal år i styrelsen och som en av redaktörerna för årsboken ”Fågelåret”. Den kommer i år med sin 27:e årgång – och P-G har varit med vid rodret under alla år. Stort tack och ett varmt grattis till dig P-G !

 

Birdlife Sveriges Forskningspris förärades Nils Åke Andersson.

Nils Åke har initierat och bedrivit fågelstudier i Abiskoområdet, och har varit och är mycket aktiv i flera regioner och nationella miljö-övervakningsområden. som genomförs i trakten. Bland annat har han under mer än 30 år följt upp och ringmärkt holkprojekt för flugsnappare och starar. Under många år har han regelbundet inventerat provytor, punkt- och standardrutter i fjällen, ofta i mycket krävande terräng som inte sällan innebar långa transportsträckor till fots och övernattning i tält. Som ringmärkare har han medverkat bland annat vid Haparanda Sandskärs Fågelstation. Trots att han efter pensioneringen flyttade till Skåne, återvänder han varje sommar till Abisko för att fortsätta sitt engagemang och sina studier i området. Med stort engagemang och ett brinnande intresse för fåglar, natur och människor har Nils Åke Andersson under många, många år bidragit till studier och övervakning av fåglar i Abiskoområdet både genom ovärderlig hjälp och inspiration till andra, men också genom otaliga egna insatser. Detta gör honom verkligen till en värdig mottagare för BirdLife Sveriges amatörforskningspris.

Foton: Kent-Ove Hvass

Gilla gärna