17 maj, 2015

  • taxonomi

Världslistan, VP-listan och Familjelistan är uppdaterade

Listan med Svenska namn på världens fåglar finns nu publicerad i nya versionen 2 (maj 2015). Uppdatering av systematik har gjorts som följer IOC:s uppdatering version 5.2 publicerat 23 april 2015. Dessutom har en noggrann genomgång av hela listan avseende grammatiska regler gjorts för hur man skriver foge-s och så har även några smärre stavfel rättats.

För detaljer om detta, se under Svenska namn på världens fåglar i högerspalten; Förändringar i ver-2 eller Lista på samtliga ändringar i ver-2. Även VP-listan och listan över världens fågelfamiljer har fått några smärre uppdateringar, bland annat med en ny VP-art – guldnattskärra – men har inte bytt versionsnummer.

Alla listor finns såväl att läsa på webben, som nedladdningsbara i olika format (xlsx och pdf).

Gilla gärna