12 februari, 2015

  • taxonomi

Nu är hela listan klar! Alla världens fåglar har fått officiella namn

Nu är listan över alla världens 10 709 fågelarter med svenska namn klar.

På sidan Svenska namn på världens fåglar kan du ladda hem listan i olika format eller läsa den på webben. Jämfört med den första remisslistan från 2008 har cirka en tredjedel av arterna fått förändrade svenska namn, till stor del som en följd av de stora förändringar i systematiken – inte minst på släkt- och familjenivå – som skett tack vare den kunskap nya genetiska studier gett oss. En ingående presentation av Taxonomikommitténs arbete med listan finns i nya numret av Vår Fågelvärld på sidan 42–46. Alla artiklar och rapporter kan laddas ner från menyn till höger.

 Listan över Västpalearktis fåglar är också uppdaterad, med bland annat nytt svenskt namn på Apus caffer: vitgumpseglare (tidigare kallad kafferseglare).

Och så är fynddata på alla arter anträffade i Sverige uppdaterad efter de senaste siffrorna från Fågelåret 2013.

Familjelistan, listan över världens 239 fågelfamiljer (enligt IOC:s systematik) är också uppdaterad

Gilla gärna