14 augusti, 2014

  • taxonomi

Äntligen officiella svenska namn klara

År 2008 presenterades ett första förslag till svenska namn på alla världens fågelarter. Därefter har listan legat ute på remiss och en mängd synpunkter och nya namnförslag har inkommit. Dessa synpunkter har nu bearbetats av SOF/BirdLife Sveriges Taxonomikommitté.

I arbetet har artlistan har delats upp i två delar:

  • Del 1: samtliga icke-tättingar och delar av tättingarna (de så kallade suboscina tättingarna)
  • Del 2: övriga tättingar (de så kallade oscina tättingarna).

Den första delen är nu klar och finns nu tillgänglig i menyn till höger (”Svenska namn på världens fåglar”). Den andra delen kommer att publiceras senare under 2014.

Tk har även uppdaterat taxonomin för artlistan. Efter att den första remissversionen av namnlistan publicerades har Tk beslutat att för arter utanför Tk:s bevakningsområde (Västra Palearktis) följa IOC World Bird List (www.worldbirdnames.org). Den slutliga namnlistan har uppdaterats och följer helt den senaste versionen IOC World Bird List. IOC-listan är den av Tk rekommenderade världslistan (läs mer om det i VF 3/2014, se under ”Rapporter & dokument” till höger).

Förutom den nya namnlistan finns nu även en ny artlista för Västra Palearktis, som ersätter den tidigare Holarktislistan. Denna följer Tk:s rekommenderade taxonomi och innefattar alla arter som påträffats i Västra Palearktis (se menyn till höger; ”Nya Västpalearktislistan – VP1”)

Gilla gärna