Våtmarksstipendie till Tullingsås byförening i Jämtland

På torsdag den 3 maj tilldelas Tullingsås byförening Svensk Våtmarksfonds stipendie för sitt engagerade arbete att gynna fågellivet i jämtländska Lillsjön.

Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker av hög kvalité för fågellivet. Stipendiet på 35 000 kr är instiftat av Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB.

I Svensk Våtmarksfonds styrelse ingår representanter från Svenska Jägareförbundet, BirdLife Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet.

Så här lyder del av juryns motivering: ”Tullingsås byförening har med återskapandet av Lillsjön visat på hur man med ett stort naturintresse parat med ett målinriktat ideellt engagemang och begränsade resurser kan skapa en för fågellivet mycket fin biotop.”

Stipendiet delas ut vid Lillsjön, Tullingsås den 3 maj 2018 kl. 15.

Två dagar senare deltar ett lag från Jämtlands läns ornitologiska förening (JORF) i den nordiska fågeltornskampen, som pågår kl. 06-13 den 5 maj 2018. Se här!

Länk till pressmeddelande från Våtmarksfonden.

 

Lilla tornet vid Lillsjön. Foto: Tor Persson

Gilla gärna