”Aldrig har fåglarnas budskap om klimatförändringar varit så tydliga som nu”(6)

I nästa vecka inleds det stora klimatmötet i Paris. Då kommer världens länder att försöka enas om åtgärder som ska mildra eller hindra fortsatta klimatförändringar. De försök som tidigare gjorts har i stort sett alla misslyckats eller endast fått ytterst liten effekt. Inför årets klimatmöte presenterar BirdLife International och Audubon Society idag The Messengers – en genomgång av klimatförändringarnas påverkan på fåglar. Effekterna är tydliga och de syns över hela världen!

I alla tider har fåglar gett mänskligheten signaler om vår livsmiljös hälsa. Kanariefågeln i kolgruvorna varnade för när syrehalten i luften blev låg och halterna av giftiga gaser för hög. Sådana bevingade varningsklockor finns inte längre, men fåglarna har blivit allt viktigare som indikatorer på förändringar i den livsmiljö vi delar med dem.

”Aldrig tidigare har fåglarnas budskap om klimatförändringarna varit så tydliga som nu – klimatförändringarna är så pass allvarliga att de utgör ett hot mot både fåglar och människor”, skriver Patricia Zurita från BirdLife International och David Yarnold från Audubon Society.

Klimatförändringarna slår mot fåglar och annat liv på många olika sätt:

• Fler arter påverkas negativt än positivt av de pågående klimatförändringarna. Av 570 noggrant studerade fågelarter har 24 procent påverkats negativt medan 13 procent har svarat positivt på förändringarna.

• Fåglar som är anpassade till svalare klimat minskar i antal, medan de som har motsvarande anpassning till varmare klimat ökar.

• För endemiska arter, dvs. arter som endast finns inom begränsade områden, är den negativa påverkan särskilt kraftig eftersom de ofta är anpassade till specifika miljöer.

• Bergshäckande arter tvingas förflytta sig allt högre uppåt för att undkomma stigande temperaturer (förr eller senare kommer de inte högre eftersom bergen ”tar slut”).

• Flyttande fågelarter kommer i otakt med de viktigaste födoresurserna under häckningen vilket leder till sämre reproduktion.

• Stigande temperaturer leder till ökad predation från mera anpassningsbara arter.

• Den negativa påverkan från parasiter och sjukdomar ökar med varmare klimat.

Listan kan göras mycket längre, och fåglarna utgör bara en del av den biologiska mångfald vi har omkring oss och som vi på olika vis är beroende av. Även om andra djurgrupper inte är lika lätta att studera, kan vi på goda grunder anta att dessa påverkas på liknande vis.

I rapporten The Messengers lämnas också en rad förslag till åtgärder som kan göras, från lokal till global nivå, för att vi ska kunna undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. Teknik för att påskynda övergången till ren energi och att minska utsläppen av växthusgaser är naturligtvis viktig, men naturen själv kan bidra med ”sunt förnuft” och många lokala lösningar.

(AW)

En kortversion av rapporten finns här: https://climatechange.birdlife.org

Hela rapporten The Messengers kan laddas ner här: https://goo.gl/wMnngU

Gilla gärna