Brist på lövträd hotar vitryggig hackspett

Det är en väsentlig skillnad mellan utvecklingen för vitryggig hackspett i Finland och i Sverige. I vårt östra grannland har arten ökat under senare tid, men hos oss är den akut hotad. Det framgår av en ny avhandling som presenterades vid Örebro universitet idag. Bakom avhandlingen står Kristoffer Stighäll som i många år arbetat med Projekt Vitryggig hackspett.

– Det svenska skogsbruket har varit så otroligt effektivt och helt inriktat på gran och tall, medan lövträden har bekämpats. I Finland är det annorlunda. Där är björken det bäst betalda träslaget och används i möbelindustrin, förklarar Kristoffer Stighäll.

Antalet häckande par i Sverige har minskat från 100 på 1970-talet till förra årets tre par. Finland hade för 20 år sedan tio häckande par, samma antal som i Sverige detta år. Idag kan man räkna in 120 par i Finland. I Sverige är målet att komma upp i 100 par för att arten ska bli livskraftig.

Den vitryggiga hackspetten lever av insekter som i sin tur lever i lövträd. Det är inte enbart denna fågelart som fått sina livsbetingelser kringskurna av skogsbruk. Men den har en unik position enligt Kristoffer Stighäll:

– Den vitryggiga hackspetten är en värdemätare på den biologiska mångfalden i skogen. Om vi klarar av vitryggen så vet vi att klarar vi en massa andra arter också. Det finns ingen annan som fyller den uppgiften.

Mera om avhandlingen finns i ett pressmeddelande från Örebro universitet:

https://www.mynewsdesk.com/se/orebro_universitet/pressreleases/smaa-revir-och-brist-paa-loevtraed-orsak-till-akut-hot-mot-hackspett-1260658

Gilla gärna