5 oktober, 2020

EuroBirdwatch - över 6 miljoner fåglar!

Över 6 miljoner fågelindivider har rapporterats under EuroBirdWatch20. En fantastisk summa även om de givetvis är en bråkdel av alla fåglar som befinner sig på flyttning just nu. Lika fantastiskt är det att 23 000 människor på ett eller annat sätt deltagit i event eller skådat på egen hand i hela 36 olika länder i Europa och Centralasien.  Självklart har hela eventet skett i skuggan av en pandemi och man ska också betänka att flera länder inte har möjlighet att överhuvudtaget delta på grund av krig och konflikter. Trots öppet krig med Armenien ordnade exempelvis Azerbaijan Ornithological Society en aktivitet med åtta deltagare och bidrog med nästan 5000 observerade fågelindivider!

 

EuroBirdWatch är inte bara ett event för att understryka att flyttfåglarna är en gemensam naturskyddsangelägenhet för i stort sett alla länder. Det är också ett stöd för länder med svagare skydd för natur och fåglar att visa att man är en del av något större i BirdLife-familjen! Det betyder oerhört mycket för dem att vi i förhållandevis rika väst med semestrar, lagstadgade arbetstider och utvecklade fågelskådartraditioner i etablerade miljöorganisationer tillsammans med dem genomför EuroBirdWatch. Undertecknad har träffat BirdLife-partners som beskriver sig själva i sina respektive länder som snudd på driftkuckus – ungefär ”fågelskydd eru dum i huvet, vad pratar du för goja”. De har det tuffare än vi i våra ordnade länder men vi behöver dem för att skydda flyttfåglarna och de behöver oss. Därför är EuroBirdWatch så viktigt!

 

I år ställde inte bara Covid-19 till det utan även vädret ställde till det för många länder i Syd- och Centraleuropa. Det rapporteras om svåra regn och storm.

 

Ett glädjeämne kommer från Uzbekistan Society for the Protection of Birds (UzSPB)/BirdLife Uzbekistan. Här engagerades för första gången både skolbarn och lokalbefolkning för att räkna stäppvipor, en globalt mycket hotad fågelart. Räkningen genomfördes i IBA-området Tudakul water reservoir som är den enda rastplatsen för arten på dess östra flyttningsrutt. Inte mindre än 2990 individer inräknades.

 

Finland ståtar med flest sedda och rapporterade fågelindivider (2,5 miljoner). Tillsammans med Sverige (1,2 miljoner) så står vi för mer än hälften av de rapporterade fågelindividerna under årets EuroBirdWatch. Inte så konstigt med tanke på att vi har väl fungerande digitala rapportsystem och många aktiva fågelskådare.

 

Inrapportering i Sverige pågår fortfarande och den kan man med fördel följa på https://www.artportalen.se/EuroBirdwatch. Åtminstone i södra delarna av landet har det blåst friska ostliga vindar under flera dagar i samband med eventet och det avspeglar sig ”utdelningen”. Många östliga ”subrariteter” har visat sig medan höststormarnas havsfåglar efter Västkusten i stort sett har uteblivit. 

 

Några lokalklubbar och regionalföreningar har skickat in rapporter om aktiviteter. Kullabygdens OF genomförde aktiviteter på fyra olika platser. Tillströmningen av deltagare hämmades av regn. Trots regnet dök ändå närmare 70 personer upp fördelat på de fyra platserna. Text och bilder kommer på https://kof.nu/ .

StOF skådar mot nordost för att upptäcka flyttfåglarna som är på väg….

På Vårbergstoppen invigde Stockholms OF en ny skådarplattform. Sex personer deltog i räkningen av flyttfåglar. Hela 2233 individer av rastande och flyttande fåglar noterades.

 

 

 

Nybro-Emmaboda fågelklubb arrangerade en aktivitet i respektive kommun. Vid Madesjö flyn i Emmaboda kunde de vitkindade gässens flyttning följas, den art som rapporterats med största antal under BirdLife Sveriges EuroBirdWatch20, och dessutom var det livlig trafik på nötkråkor som samlade in hasselnötter för sedan gömma dem inför vintern i en närliggande granskog. Vid Skäveryds stormad noterades också många vitkindade gäss, närmare 10 000, och förhållandevis många bläsgäss, 300 sträckande, under 3 timmar tillsammans med mycket annat.

 

Stort tack till alla som deltagit i EuroBirdWatch20 och tack till Katarina Ducka och Jan Gugh från SOS/BirdLife Slovakia som under kvällen sammanställt rapporter från alla deltagande BirdLife-partners.

 

Fortsätt gärna att rapportera eftersom vi bara skickat in en preliminär till SOS/BirdLife Slovakia. I morgon måndag efter lunch skickas en ”slutrapport” in från BirdLife Sverige.

 

För BirdLife Sverige

Anders Lundquist

Gilla gärna