Fåglar är fantastiska!

Det har sagts många gånger förut, men det kan sägas på nytt och på nytt – Fåglar är fantastiska! Det senaste exemplet är kustsnäppan som fått namnet Paula. Hon försågs med en superlätt satellitsändare i holländska Vadehavet i våras. Nu i sommar har hon flugit från norra delen av Ellesmere-ön i nordligaste Kanada tillbaka till Holland. Det är väl i och för sig inte så konstigt, men hon flög sträckan i ett svep (utan att landa) på 60 timmar!

Flyttfågelforskningen har gjort enorma framsteg under senare årtionden tack vare ny teknik. Denna teknik utvecklas dessutom hela tiden. I fallet med kustsnäppan Paula bär hon en ny typ av sändare som bara väger två gram och som har en mycket effektiv solcellspanel. Jämfört med hennes egen matchvikt på runt 120 gram är detta ingen stor belastning.

Paula hör till den population av kustsnäppa som häckar i arktiska Kanada och som övervintrar i Vadehavet i Nordsjön (underarten Calidris canutus islandica). Det är känt sedan tidigare att denna population under både vår och höst rastar på Island samt att de på vägen till och från häckningsplatserna flyger tvärs över den mäktiga grönländska inlandsisen.

I april i år fångades kustsnäppan Paula in vid den lilla ön Griend på en av de stora tidvattenstränderna i holländska Vadehavet. Hon försågs med en ny typ av lätt satellitsändare. Sedan forskarna först i fångenskap testat hur hon reagerade på sändaren, släpptes hon på ön Texel. Därifrån flög hon omedelbart tillbaka till Griend, där hon fångats in två veckor tidigare.

I mitten av maj lämnade hon sedan Griend och Vadehavet och flög under ett dygn direkt till västra Island. Efter att ha gjort en anmärkningsvärd ”rekognoseringstur” in över den grönländska inlandsisen återvände hon till nordvästra Island. Men hon stannade inte länge – endast några få dagar senare flög hon iväg på nytt, korsade Grönland och landade i häckningsområdet vid Ellesmere-ön i nordöstligaste Kanada.

Väl framme stannade hon på samma plats i nästan tre veckor, vilket av forskarna tolkas som att hon inledde häckning. Men sannolikt hände något eftersom hon redan efter 18 dagar åter började röra på sig. Under de följande två veckorna byggde hon upp nya fettreserver samtidigt som hon rörde sig norrut på Ellesmere-ön. När fettreserverna var påfyllda, startade hon resan tillbaka mot vinterkvarteren. Denna gång gick färden över norra Grönland och längs Islands ostkust, men hon stannade inte förrän hon kom tillbaka till Vadehavet 60 timmar senare!

Det kanske mest spännande med den nya studien är att den dels visar att kustsnäppan kan bygga upp fettreserver på den torra tundran (och inte enbart längs födorika kustavsnitt) och dels att den klarar av att flyga 4000 km i ett sträck från nordligaste Kanada till Holland.

(AW)

Källa: Pressmeddelande från Royal Netherlands Institue for Sea Research (NIOZ), juli 2016.

 

Kustsnäppan Paulas resa från Vadehavet i Holland via Island och över Grönland till Ellesmere-ön i nordöstra Kanada. Återfärden gick på en något nordligare bana än vårflyttningen. Kartan hämtad från pressmeddelandet från NIOZ.

Gilla gärna