7 september, 2020

Förtjänstplakett till Karin Persson och Lennart Karlsson vid Falsterbo Fågelstation!

I vanliga fall brukar BirdLife Sverige dela ut förtjänstplaketter, som går till någon som haft stor betydelse för fåglar och fågelskådning, i samband med föreningens riksstämma eller vid Falsterbo Bird Show. I år ar dock båda dessa arrangemang ställts in på grund av Covid-19-pandemin. Icke desto mindre ville vi just i år ge plaketterna till Lennart Karlsson och Karin Persson, som nu börjat trappa ner från ett mycket långt och framgångsrikt ledarskap vid Falsterbo fågelstation. Därför anordnades under stort hemlighetsmakeri en liten men högtidlig utdelningssammankomst vid Falsterbo fyr under första helgen i september, dvs den helg då Falsterbo Bird Show normalt går av stapeln. Personalen vid fågelstationen medverkade, liksom ett par ledamöter från Skånes Ornitologiska Förenings styrelse och givetvis representanter för riksföreningen BirdLife Sverige.
 
Lennart och Karin har i praktiken byggt upp Falsterbo fågelstation och den framgångsrika och internationellt välkända verksamhet som bedrivs där idag. Lennart har setts på stationen sedan 1960-talets slut och varit stationschef sedan 1984 och har först nu i år lämnat stafettpinnen vidare till Stephen Menzie. Lennart har haft avgörande betydelse för att stationen inledde standardiserad fångst och märkning i början av 1980-talet, och därtill skött stationens ringmärkningsdatabaser, rapporter, ansökningar, webbplats med mera.
 
Karin har också varit aktiv inom Falsterbo fågelstation sedan tidigt 1980-tal och i många år hållit ordning och reda på det mesta, inklusive stationens ekonomi. Karin är bland besökande skådare kanske mest känd för att i alla år ha bakat de godaste kanelbullar som stått att uppbringa i hela landet, och dessutom har hon i alla år oförtrutet arbetat med att guida såväl små som stora besökare, kanske i sexsiffrigt antal, vid fågelstationen och på det sättet bidragit tillökad kunskap om fåglar, fågelflyttning och ringmärkning hos allmänheten. De båda har tillsammans varit väderobservatörer åt SMHI sedan mitten av 1980-talet, en syssla som för övrigt fortfarande pågår. Att Karin och Lennart skulle få föreningens förtjänstplaketter var därför inte det minsta svårt att motivera, tvärtom!
 
Vi hoppas förstås att få träffa dem vid fyren även under kommande år, oavsett om en del av ansvaret nu lämnats vidare till andra medarbetare.
 
Lotta Berg
Ordförande BirdLife Sverige
Gilla gärna