2 september, 2020

Sluta använda bly vid all jakt

BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen och WWF har vid upprepade tillfällen uppvaktat regeringen för att på sikt fasa ut bly från jaktammunition (se t.ex. den här nyheten från 2018). Att frågan är känslig för Svenska Jägareförbundet blev återigen uppenbart genom en debattartikel i Svenska Dagbladet häromdagen. Nu har vi lämnat en replik på den. Länk till debattinlägget i SvD

 

Lotta Berg (ordförande i BirdLife Sverige) och Johanna Sandahl (ordförande i Naturskyddsföreningen) försvarar det förslag som REACH (EU:s motsvarighet till Kemikalieinspektionen) har lagt fram för omröstning den här veckan, och som alltså innebär ökade restriktioner för användning av blyammunition. En betydande del av den europeiska jägarkåren har gjort sitt bästa för att skjuta förslaget i sank, bl.a. genom att påstå att BirdLife ”infiltrerat” REACH-kommittén, mena att förslaget är rättsosäkert samt hävda att ”en hel kultur skulle gå i graven” om förslaget blir verklighet. Liksom vi fasat ut bly ur bensin och DDT som bekämpningsmedel är vi övertygade om att bly kommer att försvinna från jaktammunition – frågan är bara hur snabbt samhället (läs: lagstiftarna) tar förnuftet till fånga. Ju förr desto bättre – och därför hoppas vi givetvis på en omröstning med positivt utfall.

Gilla gärna