19 november, 2020

Information från SVA angående fågelinfluensa

Nu har flera fall av fågelinfluensa (H5N8) hittats hos vilda fåglar (gäss, måsar) och i tamfjäderfäbesättningar i Danmark, och en skånsk gård med kalkonuppfödning har också testat positivt.

 

Fågelinfluensan dyker numera upp i vår del av världen nästan varje höst, så de här fynden är inte alls skäl till panik. Det går fortfarande bra att skåda fågel och mata småfåglarna i trädgården. Men som alltid är det synnerligen lämpligt med god handhygien (tvätta händerna eller sprita) när man kommit i kontakt med vilda fåglar eller deras avföring.

 

Mot bakgrund av läget vill nu SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala) gärna att svenska fågelskådare är lite extra uppmärksamma och rapporterar in fynd av döda fåglar via länken https://rapporteravilt.sva.se/ , på webben eller i mobilen. Ange fågelns plats så noga som möjligt (systemet hämtar koordinater om man tillåter det). Särskilt intresserade är man av dödsfall hos simfåglar, alltså änder, gäss och svanar och därtill måsar och trutar av olika slag, samt andra vattenassocierade fåglar. Även rovfåglar är helt klart av intresse, eftersom de kan plocka upp smittan när de äter på döda eller sjuka simfåglar. (Men kan givetvis rapportera in påkörda morkullor eller blåmesar som krockat med ett fönster också, men där är sannolikheten för fågelinfluensa väldigt mycket lägre.)

 

Vad gäller simfåglar och måsfåglar samt rovfåglar enligt ovan så är SVA även intresserade av att få in själva de döda fåglarna för analys, under förutsättning att de är färska, dvs inte ruttna. Man ska då vara noga med att inte hantera fågeln mer än nödvändigt, använda handskar och inte hålla på med kadavret i onödan utan direkt bara lägga fågeln i en plastpåse. Sedan hör man av sig till SVA genom att fylla i formuläret som nämns ovan, och ber längst ner på sidan om att få en kartong till transporten (portofritt). Den döda fågeln låter man lämpligen ligga kvar i sin plastpåse utomhus under tiden (inte frysen, om det kan undvikas!), gärna skyddat för asätare, tills transportlådan har kommit. Man kan även beställa kartonger i förväg, vilket kan vara bra att tänka på för viltfågelrehabiliterare och andra som har större sannolikhet att komma i kontakt med dessa fåglar. Även enstaka döda fåglar av dessa typer är alltså av intresse, men skulle man se att det ligger många inom ett lite område så blir det givetvis ännu mer intressant för SVA.

 

Gilla gärna