Intressant om äldre danska fågelfynd

Med något så när jämna mellanrum kommer det specialnummer av Dansk Ornitologisk Tidskrift. Det senaste i den vägen har titeln ”Revideret status for sjældne fugle i Danmark før 1965”. Det handlar alltså om äldre fynd av sällsynta fåglar, fynd som gjordes innan den danska motsvarigheten till vår Raritetskommitté bildades 1965. Bakom rubriken gömmer sig en mycket omfattande genomgång av museisamlingar och äldre litteratur. En kuriositet i sammanhanget är att den svenske fågelskådaren Hans Larsson står för ett av Danmarks förstafynd – flera årtionden innan han själv föddes!

Redan vid en snabb genombläddring av det 112 sidor tjocka häftet slås man av att den bredare och mera spridda ornitologin uppenbarligen har en längre historia i Danmark än i Sverige. Dansk Ornitologisk Forening bildades förvisso redan 1907, nästan 40 år innan SOF såg dagens ljus. Många av fynden är också från 1800-talet. Bland annat gjordes första fyndet av bruntrast redan 14 oktober 1888 och första rödvingade vadarsvalan sköts 18 maj 1831.

En annan sak som slår läsaren är att väldigt många tidiga fynd försvunnit innan de ens kunnat bli ordentligt undersökta. Flera gamla samlingar av uppstoppade eller skinnlagda fåglar har skingrats för vinden i samband med auktioner. Andra samlingar har fått strykas i sin helhet eftersom de även visat sig omfatta skinn av tvivelaktigt eller osäkert ursprung.

Ända långt in på 1900-talet bedrevs ornitologi i huvudsak med hjälp av gevär. Det fanns inga bra kikare, och de ornitologiska handböckerna utgick i regel från att man hade fågeln i handen. Därför är det inte alls märkligt att de allra flesta fynden åtföljs av kommentaren ”skudt” – skjuten. Totalt ingår 196 arter och underarter i genomgången.

Men hur hamnade nu den extraordinäre svenske skådaren Hans Larsson i denna historiska genomgång? Jo, Hasse, som ståtar med det första fyndet av vitgumpseglare i Sverige, står även för det första danska fyndet av en seglar-art. I samband med en stor genomgång av skinnlagda fåglar på olika museer, upptäckte Hasse en seglare på Zoologisk Museum i Köpenhamn. Denna hade påträffats fyrfallen på fyrskeppet Anholt Knob den 29 oktober 1942 och var etiketterad som tornseglare. Hasse kunde dock visa att det istället var Danmarks första bleka tornseglare!

(AW)

Källa: Revideret status for sjældne fugle i Danmark før 1965. Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift 109, nr 2, 2015.

Gilla gärna