Nygammal fågelskyddssekreterare i BirdLife Sverige

Med september månads inträde säger vi välkommen till Daniel Bengtsson som ny fågelskyddsintendent i BirdLife Sverige. Ny och ny, förresten: Det är ingen duvunge det handlar om. Tvärtom har Daniel redan jobbat i sex år för BirdLife Sverige, men då på deltid och i huvudsak med vindkraftsfrågor. Under samma tid slutförde han sin doktorsavhandling, och i våras disputerade han vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Bland de första frågorna Daniel ska ta tag i är en grundlig översyn av de svenska IBA-områdena. IBA står för Important Bird Areas och är ett internationellt system som BirdLife International lanserat. Dessa områden ska uppfylla viktiga kriterier som häckningsplatser, rastplatser eller övervintringsplatser. Det finns ett större antal i Sverige som vi i BirdLife Sverige pekat ut, men systemet är i stort behov av en översyn.

Det sistnämnda är inte minst viktigt eftersom IBA-områdena också visat sig vara mycket värdefulla när det gäller att skapa ett internationellt system av KBA-områden. Denna nya förkortning står för Key Biodiversity Area, och så sent som den gångna helgen (3 september) kom nio ledande, internationella miljöorganisationer överens om en standard för vad som ska kunna klassas som KBA-områden. I det sammanhanget har BirdLife International och den brittiska partnern RSPB dragit ett mycket tungt lass. Så här sa BirdLifes chef Patricia Zurita när överenskommelsen var i hamn:

– BirdLifes partnerskap har gjort historia. Vi har byggt en solid vetenskaplig grund under de senaste 40 åren, och tack vare det outtröttliga arbete som våra partners i 120 länder runt om i världen gjort för att identifiera, kartlägga, övervaka och bevara IBA, har vi nu en språngbräda för en global och enad front. Nu kan vi visa både dem som älskar naturen, men särskilt dem som inte bryr sig, att frågor om biologisk mångfald är viktiga och att denna mångfald måste förvaltas bättre.

Men tillbaka till Daniel Bengtsson. Han är född 1975 och började skåda fågel tillsammans med sin far redan som barn. Fågel anteckningar har han fört sedan han var åtta år. Daniel gjorde sin första vända på Ottenby fågelstation 1996 – och det har blivit många fler sedan dess. Bland annat arbetade han som platschef åren 2001–2002. Daniel har också gjort sig känd som en mycket skicklig reseledare, kunnig på i stort sett alla världens fåglar.

Daniel är utbildad biolog och disputerade som sagt i ämnet ekologi i mars. Hans

avhandling handlade huvudsakligen om gräsänders rastningsekologi på Öland (delvis kopplat till deras roll som huvudvärd för fågelburna influensavirus). Hur ser han då på sin nya, utvidgade roll inom BirdLife Sverige?

– Jag ser fram emot att jobba på heltid för föreningen och övergripande med fågelskydd. Till att börja med blir det huvudfokus på IBA-områden. Vindkraft är ett spännande område, men också tämligen smalt och man känner sig lätt ganska gnällig eftersom vi främst engagerar oss i sådana ärenden som vi anser olämpliga, säger Daniel.

Men med både IBA- och KBA-områden som fokus blir det framöver att arbeta med biologisk mångfald – något som är både roligt och mycket positivt.

Varmt välkommen på heltid, Daniel!

(AW)

Gilla gärna