Amerikansk knölsvärta / White-winged Scoter

Melanitta deglandi

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 
 
1: 2017 13.5, 1 ad. male Röder, Uppland (F 2017:79, F 2018:81)
2: 2017 14.5–28.6, 1 ad. male Svenska Högarna, Uppland (F 2017:79, F 2018:81)
2: 2018 14.5, 1 ad. male Svenska Högarna, Uppland (F 2018:81)
1 & 2: 2018 16–20.5, 2 ad. males Svenska Högarna, Uppland (F 2018:81)
2: 2018 26.5, 1 ad. male Svenska Högarna, Uppland (F 2018:81)