Amerikansk sjöorre / Black Scoter

Melanitta americana

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 22/22
 
1: 1994 18.10, 1 ♂ migr. Segerstads fyr, Öland (F 1994:129-130) 
2: 1996 21-22.10, 1 ad. ♂ Mellbystrand, Halland (F 1997:147) 
3: 2001 1.5, 1 ad. ♂ migr. Stora rör, Öland (F 2002:133) 
4: 2003 23.4, 1 ad. ♂ migr. Gubbanäsan, Getterön, Halland (F 2003:176) 
5: 2004 22.4, 1 ♂ migr. Södra udden, Öland (F 2004:135-136) 
6: 2004 12.9, 1 ad. ♂ migr. S Vinga, Västergötland (F 2005:76) 
7: 2004 2.10, 1 ad. ♂ migr. S Simrishamn, Skåne (F 2004:135-136) 
8: 2005 23.4, 1 ♂ migr. S Hittarps rev, N Helsingborg, Skåne (F 2005:76)
9: 2006 27.4, 1 ad. ♂ migr. S Getterön – Falkenbergs reningsverk, Halland (F 2006:68)
10: 2006 4.5, 1 ♂ migr. E Kåseberga hamn, Skåne (F 2006:68)
11: 2008 29.4, 1 ad. ♂ migr. S Busör – Skälvik, Halland (F 2008:84)
12: 2009 9.4, 1 ad. ♂ migr. S Falkenbergs reningsverk, Halland (F 2009:58)
12: 2009 9.4, 1 ad. ♂ migr. S Busör – Skälvik, Halland (F 2009:58)
12: 2009 10.4, 1 ad. ♂ Södra Mellbystrand, Halland (F 2009:58)
13: 2009 13.4, 1 ad. ♂ migr. NE Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2009:58)

12: 2009 17.4, 1 ad. ♂ Klapperstensfältet, Påarp, Halmstad k:n, Halland (F 2009:58)

14: 2010 20.4, 1 ad. ♂ migr. E Kåseberga, Skåne (F 2010:65)

15: 2010 30.4, 1 ad. ♂ Sibirien, Skåne (F 2010:65)

15: 2011 15.4, 1 ♂ Norra Häljaröd, Skåne (F 2011:69)

15: 2011 18.4, 1 ♂ Sibirien, Södra Utmarken, Skåne (F 2011:69)

12: 2011 30.4-5.5, 1 ad. ♂ Påarp, Halland (F 2011:69)
12: 2012 22.4, 1 ad. ♂ Påarp, Halland (F 2012:78)
16: 2012 1-3.5, 1 ♂ Södra Mellbystrand, Halland (F 2012:78)
17: 2012 2.5, 1 3 cy+ ♂ migr. NE Utlängan, Blekinge (F 2012:78, F 2014:75)

17: 2012 2.5, 1 3 cy+ ♂ migr. N Ölands södra udde, Öland (F 2012:78, F 2014:75)

12: 2012 2-22.5, 1 ad. ♂ Påarp, Halland (F 2012:78)
12: 2012 25.5, 1 ad. ♂ Steglebacken, Fylleåns mynning, Halland (F 2012:78)
17: 2013 30.4, 1 3 cy+ ♂ migr. NE Utlängan, Blekinge (F 2013:69, F 2014:75)
15: 2013 17-21.5, 1 3 cy+ ♂ Grytskären, Skåne (F 2013:69)
12: 2013 19-27.5, 1 3 cy+ ♂ Klapperstensfältet, Påarp, Halland (F 2013:69)
17: 2014 3.5, 1 3 cy+ ♂ migr. NE Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2014:75)
18: 2015 3.4, 1 2 cy+ ♂ Domsten, Skåne (F 2015:64)
19: 2015 10.4, 1 ♂ migr. N Stora rör, Öland (F 2016:82)
20: 2016 9.4, 1 ♂ migr. S Morups Tånge, Halland (F 2016:82)
20: 2016 15.4, 1 ♂ migr. E Lindö udde, Blekinge (F 2016:82)
20: 2016 15.4, 1 ♂ migr. E Stenshamn, Utlängan, Blekinge (F 2016:82)
20: 2016 15.4, 1 ♂ migr. E Ölands södra udde, Öland (F 2016:82)
21: 2016 21-25.4, 1 ♂ Sydudden, Utlängan, Blekinge (F 2016:82)
21: 2016 29.4, 1 ♂ migr. E Ölands södra udde, Öland (F 2016:82)
22: 2016 1.5, 1 ♂ Glommens sten, Halland (F 2016:82)

21: 2017 8.4, 1 ♂ migr. SE Degarhamn and Ölands södra udde, Öland (F 2017:80)