Gulkindad kricka / Baikal Teal [D]

Anas formosa

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 14/15
 
Fynd placerade i kategori D (records placed in category D): 
1: 1931 spring, 1 ♂ Nälden, Jämtland (FoFl 26:285) 
2: 1968 31.3, 1 ♂ Särstasjön, Torsåker, Gästrikland (VF 28:255) 
3: 1972 15.3-5.4, 1 ♂ Munksjön, Småland (VF 47:460) Originally published to be from 1974 – corrected by the Rrk (SF2:68).
4: 1975 30.11-6.12, 1 ad. ♂ Trönninge reningsverk, Halland (VF 39:41) 
5: 1977 18.4, 1 ♂ Storsjön, Östersund, Jämtland (VF 38:41) 
6: 1979 29.4-1.5, 2 ♂ ♀ Björken, NE Sunne, Värmland (VF 40:499) 
X. 1987 19.4, 2 ♂♀ Utvälinge dammar, Skåne (VF 47[1988]:387)
7: 1988 6-7.5, 1 ind. Nordmalingsfjärden, Ångermanland (VF 48:389) 7.5 1 ♂ according to VF 48:461.
8: 1993 12-13.4, 1 ♂ Berg, Leksand, Dalarna (F 1993:119) 9th record according to F 1993:119.
9: 2000 7-8.5, 1 ♀ Asköviken, Västmanland (F 2000:145) 9th record according to F 2000:145.
10: 2005 23.3, 1 ♀ Ingelstorps ängar, Kabusa skjutfält, Skåne (F 2005:155) 11th record according to F 2005:155.
10: 2005 28.3, 1 ♀ migr. E Kåseberga, Skåne (F 2005:155) 
11: 2007 29.9, 1 eklips ♂ Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2007:153) 

12: 2010 27.3, 1  Kapelludden, Bredsätra, Öland (F 2010:146)
13: 2012 17.5, 1 2 cy+ ♂ Stora Skeppträsket, Lycksele lappmark (F 2012:159)
14: 2013 23-30.4, 1 ♂ Frövisjön, Skultuna, Västmanland (F 2013:155)

Fynd placerade i kategori E (records placed in category E): 1/1
E1: 2006 5-6.5, 1 ♂ Galtölera, Lur, Bohuslän (F 2006:149)
E1: 2006 9-14.5, 1 ♂ Getteröns naturreservat, Halland, ringed (F 2006:149)