Mindre sångsvan / Tundra Swan ssp. columbianus

Cygnus columbianus columbianus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 2/2 

1: 1979 3.4, 1 ad. Barnsjön, Växjö, Småland (VF 40:499) 
2: 1999 23.3, 1 ad. Älgsjö Gård, Tåkern, Östergötland (F 1999:142)