Mindre bergand / Lesser Scaup

Aythya affinis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 8/8 
 
1: 1994 17.5, 1 ad. ♂ Getterön, Halland (F 1994:129) 
2: 1999 20.4-5.5, 1 2 cy ♂ Mörkarfjärden, Fituna, Södermanland (F 1999:143) 
2: 1999 13-16.6, 1 ♂ Sättunaviken, Roxen, Östergötland (F 1999:143) 
3: 2000 5-15.7, 1 ♀ västra Roxen, Östergötland (F 2000:126) 
2: 2001 25.5-4.6, 1 ad. ♂ Vadstena reningsverk, Östergötland (F 2001:130) 
2: 2001 25.6, 1 ad. ♂ Sättunaviken, Roxen, Östergötland (F 2001:130) 
2: 2003 17.5, 1 ♂ Vadstena reningsverk, Östergötland (F 2003:176) 
2: 2003 30.5-1.6, 1 ♂ Vadboden, Hornborgasjön, Västergötland (F 2003:176) 
2: 2003 13.6, 1 ♂ Vadstena reningsverk, Östergötland (F 2003:176) 
2: 2003 20-23.6, 1 ad. ♂ Sättunaviken, Roxen, Östergötland (F 2003:176) 
2: 2004 25.4-9.5, 1 ad. ♂ Sågdammen, Ramnäs, Västmanland (F 2004:135) 
4: 2005 29.4-8.5, 1 ♂ Stoby våtmark, Hässleholm, Skåne (F 2005:75) 
2: 2005 26.5, 1 ad. ♂ Getnäsviken, Hornborgasjön, Västergötland (F 2005:75) 
2: 2006 8-16.4, 1 ad. ♂ Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland (F 2006:67) 
5: 2006 6-7.7, 1 ad. ♂ Lausviken, Gotland (F 2006:67) 
6: 2007 2-4.3, 1 ♂ Världens ände, Ystad, Skåne (F 2007:57)
7: 2015 17.5, 1 ♂ Harrbäcksfjärden, Norrbotten (F 2015:62)
8: 2016 9-22.4, 1 ♂ Finjasjön, Skåne (F 2016:81)