Praktand / Falcated Duck [D]

Anas falcata

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 3/3 
 
Fynd placerade i kategori D (records placed in category D): 
1: 1853 24.4, 1 ♂ Skellefteå, Västerbotten (FoFl 12:36, SOF 2002, Sveriges Fåglar), maybe 2 ind.
2: 1916 december-february 1917, 1 ♂ Stockholms ström, Uppland (FoFl 12:36)
3: 2014 16.5-23.6, 1 ad. ♂ Västerstadsviken, Öland (F 2014:162)