Ringand / Ring-necked Duck

Aythya collaris

nästa/next

Fynd fr.o.m. 2006 bedöms inte av Raritetskommittén /
Records from 2006 and onwards are not assessed by the Rarities Committee
 
 
Antal fynd/individer (number of records/individuals): 49/49* 
Antalet fynd och individer har inte bedömts på ett enhetligt sätt av Rk/Nrk genom åren, särskilt när det gäller förmodat återvändande individer, varför antalen i rapporterna inte alltid har varit korrekta. Följande lista är noggrant kontrollerad i januari 2016 mot de officiella rapporterna till och med F 2014. / The number of records and individuals has not been dealt with in a consistent way through the years in the RC reports, especially when it comes to presumed returning individuals, which means that the numbers in the reports are not always correct. The following list is thoroughly checked in January 2016 against the official reports up to F 2014.
 
1: 1975 26-31.12, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (VF 35:330, 36:45) 
1: 1976 1.1-11.4, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (VF 37:75, 36:45) 
1: 1976 5-31.12, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (VF 37:75, 36:45), returning individual 
1: 1977 1.1-18.2, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (SF 1978:72, SF 1990:72, VF 40:493), returning individual 
1: 1977 19.11-31.12, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (SF 1978:72, SF 1990:72, VF 40:493), returning individual 
1: 1978 1.1-1.4, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (SF 1978:72, VF 40:493), returning individual 
1: 1978 19.11-31.12, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (SF 1978:72, VF 40:493), returning individual 
2: 1978 20.2, 1 ♂ Malmö hamn, Skåne (VF 39:37) 
3: 1978 23-29.4, 1 ♂ Herkulesdammarna, Ö Hammarsjön, Skåne (VF 39:37) [Could it be the same bird as i Malmö?
1: 1979 1.1-11.3, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (VF 40:59), returning individual 
1: 1979 26-31.12, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (VF 40:59), returning individual 
4: 1979 26.4, 1 ad. ♂ Tåkern, Östergötland (VF 40:59) 
5: 1979 9.5, 1 ad. ♂ Gäddviksbron, Luleå, Norrbotten (VF 40:59) 
4: 1979 4.8, 1 ad. ♂ Tåkern, Östergötland (VF 40:59), the same bird as on 26.4
1: 1980 1.1-mars, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (VF 40:493), returning individual 
1: 1980 1.11-31.12, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (VF 41:395), returning individual 
1: 1981 1.1-15.3, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (VF 41:395), returning individual 
1: 1981 13.11-31.12, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (VF 41:395), returning individual 
6: 1981 10-12.12, 1 ad. ♂ Karlshamnsområdet, Blekinge (VF 41:395) 
1: 1982 1.1-19.2, 1 ad. ♂ Motala ström, Norrköping, Östergötland (VF 42:397), returning individual 
6: 1982 9.1-28.2, 1 ad. ♂ Karlshamnsområdet, Blekinge, (VF 42:397), returning individual 
6: 1982 18.12, 1 ad. ♂ Sölvesborgsviken, Blekinge (VF 42:397), returning individual 
7: 1982 21.12, 1 ad. ♂ Rotvik, Oskarshamn, Småland (VF 42:397) 
6: 1983 27.2-1.3, 1 ♂ Tredenborg, Sölvesborg, Blekinge (VF 43:540), returning individual 
8: 1983 1.3, 1 ♀ Tredenborg, Sölvesborg, Blekinge (VF 43:540) 
9: 1983 10.11, 1 ♂ Växjösjön, Växjö, Småland (VF 43:540) 
10: 1984 19.5, 1 ad. ♂ Hornborgasjön, Västergötland (VF 45:64) 
11: 1984 9.12, 1 ad. ♂ Herkulesdammarna, Kristianstad, Skåne (VF 45:64) [Maybe the Blekinge bird in 1981–1988?]   
6: 1985 19.1-10.3, 1 ♂ Karlshamn, Blekinge (VF 46:314), returning individual 
12: 1985 27.4-12.5, 1 ♂ Fläcksjön och Gussjön, Sala, Västmanland (VF 46:314) 
10: 1985 18.5, 1 ad. ♂ Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland (VF 46:314), returning individual 
10: 1985 21.6, 1 ad. ♂ Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland (VF 46:314), returning individual 
6: 1986 6.1-19.3, 1 ♂ Elleholm, Blekinge (VF 46:444), returning individual 
10: 1986 1.5 och 4.5, 1 ad. ♂ Hornborgasjön, Västergötland (VF 46:444), returning individual 
10: 1986 21-22.9, 1 ad. ♂ Sjötorpasjön, Västergötland (VF 47 [1988] p. 450), most likely the same bird as in Hornborgasjön 
6: 1987 21.2-7.3, 1 ♂ Stenö, Karlshamn, Blekinge (VF 47 [1988] p. 450), returning individual 
6: 1987 27.11-2.12, 1 ♂ Valjeviken, Blekinge (VF 47 [1988] p. 450), returning individual 
6: 1988 3-16.4, 1 ♂ Fäholmen, Norje, Blekinge (VF 48 [1989] p. 451, VF 50 [1991], p. 28), returning individual 
13: 1989 6-19.11, 1 ♀ Dettern, 7 km N Grästorp, Västergötland (VF 49:467) 
14: 1991 27.11, 1 ♂ Hamnpiren, Mariestad, Västergötland (VF 51 nr 7-8:20) 
15: 1992 30-31.12, 1 ♂ Rössjön, Munka-Ljungby, Skåne (F 1992:87, F 1993:105) 
15: 1993 1.1-28.2, 1 ♂ Rössjön, Munka-Ljungby, Skåne (F 1992:87, F 1993:105), the same bird as in 1992 
15: 1993 26.3-19.4, 1 ♂ Skottorp, Halland (F 1994:129), most likely the same bird as in Skåne 
16: 1994 2.5, 1 ♂ Vänersborgsviken, Västergötland (F 1994:129) 
16: 1994 21.5, 1 ♂ Detterstorp, Vänern, Västergötland (F 1994:129), most likely the same bird as the previous 
17: 1995 10-11.5, 1 ad. ♂ Fysingen, Uppland (F 1995:126) 
18: 1995 20-30.5, 1 ♂ Jan Mattsdammen, Grängesberg, Västmanland (F 1995:126) 
17: 1995 25.10-1.11, 1 ad. ♂ Översjön, Järvafältet, Uppland (F 1995:126), most likely the same bird as in Uppland in May 1995 
19: 1996 8.5, 1 ♂ Olsnäsviken, Siljansnäs, Dalarna (F 1996:131) 
17: 1996 24.8-6.10, 1 ad. ♂ Översjön-Säbysjön, Järvafältet, Uppland (F 1997:147), most likely the same bird as in Uppland in 1995 
20: 1998 10-20.6, 1 ad. ♂ Västra Ringsjön, Skåne (F 1998:136), most likely the same bird as in Belgium the previous winter 
21: 2000 1-2.5, 1 ad. ♂ Näskeviken, Näske, Ångermanland (F 2000:126) 
22: 2001 17.2-7.3, 1 ad. ♀ Göta älv, Göteborg, Västergötland/Bohuslän (F 2001:129) 
23: 2002 28.4, 1 ad. ♂ Krankesjön, Skåne (F 2002:133) 
24: 2002 28.4-1.5, 1 ad. ♂ Umeälven, Lycksele, Lycksele lappmark (F 2002:133) 
25: 2003 3-6.5, 1 ad. ♂ Hjälstaviken, Uppland (F 2003:175) 
26: 2003 3-9.5, 1 ad. ♂ Bäcka, Orsasjön, Dalarna (F 2003:175) 
27: 2004 31.1, 1 ad. ♂ Kråkelund, Oskarshamn, Småland (F 2004:135) 
28: 2005 5-6.3, 1 ♂ Kapellskär, Rådmansö, Uppland (F 2005:73) 
29: 2005 6-12.5, 1 ♂ Ignaberga kalkbrott, Skåne (F 2005:73) 
30: 2005 14.5, 1 ad. ♂ Tofta, Ölmeviken, Värmland (F 2005:73) 
31: 2005 21.5-1.6, 1 ♂ Limsjön, Leksand, Dalarna (F 2005:73) 
32: 2006 21.5-13.8, 1 ad. ♂ Lamburträsk naturreservat, Pite lappmark (F 2006:67) 
33: 2008 13-20.5, 1 ad. ♂ Arvidsjaurs soptipp–Arvidsjaur C, Pite lappmark (F 2008:82) 
34: 2008 29.8, 1 ♀/1 cy. Väcklinge fågeltorn, Draven, Småland (F 2008:82) 
35: 2009 7-15.4, 1 ♂ Angarnsjöängen, Uppland (F 2009:58) 

36: 2009 16-17.5, 1 ad. ♂ Reningsdammarna, Gislaved, Småland (F 2009:58)
37: 2009 17.5, 1 ♂ Tegelsmora kyrksjö, Uppland (F 2015:61)

38: 2010 1-31.1, 1 2 cy ♂ Säveåns mynning, Göteborgs hamn, Västergötland (F 2010:63)

39: 2010 17.3, 1 2 cy ♂ Lövstaviken, Falkenbergs hamn, Halland (F 2010:63)

39: 2010 5-9.4, 1 2 cy+ ♂ Klapperstensfältet, Påarp, Halland (F 2010:63), same bird as the previous

40: 2010 26-29.5, 1 ♂ Getnäset, Storsjö, Härjedalen (F 2010:63)
41: 2013 16-29.3, 1 ♂ Oxelösunds hamn–Femöre–Gamla Oxelösund, Södermanland (F 2013:66)
42: 2014 9-11.5, 1 ♂ Grustagstjärnen, Lycksele flygplats, Lycksele lappmark (F 2014:73)
43: 2015 26-27.2, 1 ♂ Halmstads reningsverk, Halmstad, Halland (F 2015:61)
44: 2015 27-30.4, 1 ♂ Umeälven, Hällan, Lycksele, Lycksele lappmark (F 2015:61)
45: 2015 29.4-12.7, 1 ♂ Källstorps våtmark, Halland (F 2015:61)
42: 2015 4.5, 1 ♂ Sågavan, Lycksele lappmark (F 2015:61)
46: 2015 15-17.5, 1 ad. ♂ Mosjön, Helgums socken, Ångermanland (F 2015:61)
47: 2016 20.3-19.4, 1 ad. ♂ Rynningeviken – Kvismaren, Närke (F 2016:80)
47: 2016 24.4, 1 ♂ sjön Björken, Sunne, Värmland (F 2016:80)

48: 2017 10.5, 1 ♂ Ålsjön, Hälsingland (F 2017:77)

49: 2017 12–23.12, 1 non-♂-plumage Halmstads reningsverk, Halland (F 2017:77)