Vitögd dykand / Ferruginous Duck

Aythya nyroca

nästa/next

Fynd fr.o.m. 2006 bedöms inte av Raritetskommittén /
Records from 2006 and onwards are not assessed by the Rarities Committee

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 67/73* 
Antalet fynd och individer har inte bedömts på ett enhetligt sätt av Rk/Nrk genom åren varför antalen i rapporterna inte alltid har varit korrekta. Följande lista är noggrant kontrollerad i januari 2016 mot de officiella rapporterna till och med F 2014. / The number of records and individuals has not been dealt with in a consistent way through the years in the RC reports, especially when it comes to presumed returning individuals, which means that the numbers in the reports are not always correct. The following list is thoroughly checked in January 2016 against the official reports up to F 2014.
 
1: 1876 4.11, 1 ad. ♂ Norsälvens utlopp, Vänern, Värmland (NF 1926:523) 
2: 1907 28.10-4.11, 2 ♂ Frutjärn, Dalarna (FoFl 3:52,) 1 ex. shot 28.10 
3: 1951 20.9, 1 ad. ♂ Vegeåns mynning, Skälderviken, Skåne (VF 12:26-27) 
4: 1957 september, 1 imm. ♀ Runmarö, Uppland (VF 17:350), shot in the beginning of September and handed in to a taxedermist and later to the NRM
5: 1962 15.4, 1 ♀/imm. ♂ Börringesjön, Skåne (VF 23:67) 
6: 1965 16.6, 1 ind. Vombsjön, Skåne (MskOF 4:50) 
7: 1968 1.12, 1 ind. Habo Ljung, Lomma, Skåne (VF 29:309), only says ”Det nionde[?] fyndet för landet gjordes vid Haboljung 1.12.68”. 
8: 1970 7.4, 1 ad. ♂ Västanfors k:a, Västmanland (F) (VF 31:201) 
9: 1970 3.8, 1 ind. Vitaby, Skåne (VF 31:57), no more information
10: 1973 1-28.4, 2 ad. ♂ ♀ Krankesjön, Skåne (VF 35:68) 
11: 1973 28.4, 1 ad. ♂ Abbekås, Skåne (VF 37:79) 
12: 1977 6.3-22.5, 1 ad. ♂ Sjölunda, Skåne (VF 38:41) 
13: 1977 6-8.5, 1 ad. ♂ Gnien, Ramnäs, Västmanland (VF 40:65) 
14: 1977 20.6, 1 ♂ Hälluddsviken, Böda, Öland (VF 38:41) 
15: 1978 30.3-2.4, 1 ad. ♂ Södra Härene, Vårgårda, Västergötland (VF 39:37) 
16: 1980 9-12.4, 1 ad. ♂ Frösslundamossen, Öland (VF 40:493) 
17: 1980 16.4, 1 ad. ♂ Fläcksjön, Västmanland (VF 40:493) 
18: 1980 4.11, 1 ind. Gävle, Gästrikland (VF 41:402) 
19: 1981 3.4, 1 ad. ♂ Oset, Närke (VF 43:547, VF 48:451) 
20: 1981 18.4, 1 ♂ Karlstad, Värmland (VF 41:395) 
21: 1981 24.5-7.8, 1 ad. ♂ Ödeshög, Östergötland (VF 41:395) 
22: 1983 25-26.4, 1 ad. ♂ Kvinnestadsjön, Vårgårda, Västergötland (VF 46:326, VF 48:23) 
23: 1986 13.4, 1 ♂ Rönnen, Skåne (VF 46:444) 
24: 1986 6-18.12, 1 ♂ Sunne, Värmland (VF 46:444, regarding date also F 1997:147) 
25: 1987 3.5, 1 ♂ Getterön, Halland (VF 47:450) 
26: 1987 22.5, 1 ♂ Hasslarp, Skåne (VF 47:450) 
27: 1987 16 and 29.8, 1 ♂ Oxhagen, Skåne (VF 47:450) 
28: 1989 17.4, 2 ♂ ♀ St. Hästefjorden, Dalsland (VF 49:467) 
29: 1989 13.5, 1 ♀ Krankesjön, Skåne (F 2003:175) 
30: 1989 14.5, 1 ♂ Furuhus mosse, Skåne (VF 50:19) 
31: 1989 25.5, 1 ♂ Kråkenabben, Blekinge (VF 49:467) 
32: 1989 2.6, 1 ♂ Landsort, Södermanland (VF 49:467) 
33: 1989 1-4.7, 1 ♂ Glänås, Tåkern, Östergötland (VF 49:467), also 5.7 according to Rrk Östergötland
34: 1989 10.8, 1 ♀ Strandstuguviken, Södermanland (VF 49:467) 
35: 1989 29.8, 1 ♂ Stora Ören, Öland (VF 49:467) 
36: 1992 22.6, 1 ♀ Stora Lindessjön, Västmanland (F 1992:87) 
37: 1994 29.4, 1 ad. ♂ Getterön, Halland (F 1994:129) 
38: 1995 16.8 and 19.8, 1 ad. eklips ♂ Glänås, Tåkern, Östergötland (F 1995:127, F 1996:131) 
39: 1996 13.8, 1 ♂ Roxen, Östergötland (F 1996:131) 
40: 1996 21-26.9, 1 ad. ♀ Hulesjön, Falköping, Västergötland (F 1996:131) 
40: 1997 2-15.5, 1 ad. ♀ Vässtorpsviken, Hornborgasjön, Västergötland (F 1997:147), the same bird as the previous 
41: 1998 4.9, 1 ♂ migr. S Segerstads fyr, Öland (F 1998:137) 
41: 1998 5.9, 1 ♂ migr. SW Utklippan, Blekinge (F 1998:137) 
40: 1999 8-16.5, 1 ♀ Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland (F 1999:143), the same bird as in September 1996 and in May 1997 
42: 1999 30.6, 1 ad. ♂ Draven, Småland (F 1999:143) 
43: 2001 20.5, 1 ad. ♂ Ytterberg, Hornborgasjön, Västergötland (F 2001:130) 
44: 2002 1.6, 1 ad. ♀ Mannarps våtmark, Halland (F 2002:133) 
45: 2003 8.5, 1 ad. ♂ Ämtöholm, Valdemarsvik, Östergötland (F 2003:176)
46: 2003 7.9, 1 ad. ♂ Glänåstornet, Östergötland (F 2004:135) 
47: 2003 23.9-12.10, 1 1 cy Gamla hamnen, Vändburg, Gotland (F 2003:175) 
48: 2005 3.4, 1 ad. ♂ Herculesdammarna och Stora Kvarnnäsdammen, Skåne (F 2005:74) 
49: 2005 22-26.4, 1 ad. ♂ Vambåsa våtmark, Blekinge (F 2005:74) 
50: 2006 1.5, 1 migr. S Gubbanäsan, Getterön, Halland (F 2006:67) 
51: 2007 1.4-29.5, 1 ♀ Fulltofta, Skåne (F 2007:56) 
52: 2007 8.4-10.5, 2 ♂ Nyländadammen, Harg, Uppland (F 2007:56) 
53: 2007 6.5, 1 ad. ♂ migr. S Gubbanäsan–Glommen–Morups Tånge–Tyludden, Halland (F 2007:56) 
52: 2007 11.5-19.8, 1 ♂ Nyländadammen, Harg, Uppland (F 2007:56) 
51: 2007 23.8-8.9, 1 ♀ Gäddängen, Fulltofta, Skåne (F 2007:56) 
51: 2008 30.3-15.4, 1 ♀ Gäddängen, Fulltofta, Skåne (F 2008:82), the same bird as in 2007 
52: 2008 5.4-4.5, 2 ♂ Nyländadammen, Harg, Uppland (F 2008:82) 
54: 2008 16-20.4, 1 ♂ Fågeludden, Hornborgasjön, Västergötland (F 2008:82) 
52: 2008 5.5-4.6, 1 ♂ Nyländadammen, Harg, Uppland (F 2008:82) 

55: 2008 3.7, 1 ♂ Rödhäll (Hållnäskusten NR), Björns skärgård, Uppland (F 2008:82)

56: 2010 4.1-31.3, 1 ad. ♂ Munkahusviken, Blekinge (F 2010:63)

57: 2010 19.5, 1 ad. ♂ Knappstadviken, Klarälvsdeltat, Värmland (F 2010:63)

58: 2011 25.5, 1 ind. Berga viltvatten, Vingåker, Södermanland (F 2011:68)
59: 2012 11.4, 2 ♂ ♀ Lomma kustdammar, Lomma, Skåne (F 2012:77)
60: 2012 17.4-6.5, 1 ♂ Rysjön, Kvismaren, Närke (F 2012:77)
61: 2012 14.7, 1 ad. ♂ Assmåsa östra damm, Snogeholmssjön, Skåne (F 2012:77)
62: 2013 15.9, 1 ad. ♂ Stora Aspen, Västanfors, Västmanland (F 2013:66)
63: 2014 3-5.1, 1 ♂ Lomma kustdammar, Skåne (F 2014:73)
64: 2014 11.4, 1 ♀ Morlanda dammar, Orust, Bohuslän (F 2014:73)
65: 2014 24.5, 1 ♂ Torupa flo, Ravlunda, Skåne (F 2014:73)
63: 2014 20-21.10, 1 ad. ♂ Lunds reningsverksdammar, Skåne (F 2014:73)
63: 2014 17-31.12, 1 ad. ♂ Lunds reningsverksdammar, Skåne (F 2014:73)
63: 2015 1.1-23.2, 1 ad. ♂ Lunds reningsverksdammar, Skåne (F 2015:61)
66: 2015 21.5, 2 cy+ ♂ ♀ Spånnsjön, Västergötland (F 2015:61)
63: 2015 9-31.12, 1 ad. ♂ Lunds reningsverksdammar, Skåne (F 2015:61)
63: 2016 5.11, 1 ad. ♂ Lomma kustdammar, Lomma, Skåne (F 2016:80)
63: 2016 13.11-27.12, 1 ad. ♂ Lunds reningsverksdammar, Skåne (F 2016:80)

63: 2017 18.1–26.2, 1 ad. ♂ Lunds reningsverksdammar, Skåne (F 2017:76)

63: 2017 23.1–13.2, 1 ad. ♂ Habogårdsdammarna, Skåne (F 2017:76)

67: 2017 14–20.10, 1 ad. ♂ Hornsjön, Öland (F 2017:76), same as in Småland below

67: 2017 21.10, 1 ad. ♂ migr. S Händelöphuvud, Västervik, Småland (F 2017:76)

63: 2017 4.11–8.12, 1 ad. ♂ Lomma kustdammar, Skåne (F 2017:76)

 

 
Fynd placerade i kategori E (records placed in category E): 1/1
E1: 2005 4.4, 1 ♀ Tosteröbron, Södermanland (F 2005:15)