Svenska simsnäppors flyttvägar kartlagda(6)

För första gången har forskare kunnat följa smalnäbbade simsnäppors flyttning från den svenska fjällvärlden till vinterkvarteren i Indiska oceanen. Det är en grupp av holländska och tyska forskare som försett simsnäppehannar vid Ammarnäs med ljusloggar. Fyra av de loggförsedda fåglarna kunde återfångas följande år varpå deras flyttningsresor kunde kartläggas.

Nu är det ingen nyhet att skandinaviska simsnäppor övervintrar i Indiska Oceanen. Det har man misstänkt länge. Men vilken väg fåglarna flyttar och var de rastar under resan har varit okänt. Den nya resultaten, som presenterades i Journal of Avian Biology nyligen, kan dels bekräfta att våra simsnäppor verkligen övervintrar till havs i norra Indiska oceanen och dels avslöja vilka platser som är viktiga under flyttningen.

Tre de fyra återfångade fåglarna hade loggar som visade hela flyttningsresan, medan den fjärde endast visade höstflyttningen. Flyttningen genomfördes i två till fyra etapper. Under hösten rastade fåglarna några dagar i Finska viken. Därefter fortsatte de ner till Svarta havet eller Kaspiska havet, där de stannade upp till en dryg månad (som mest 36 dagar), innan de genomförde den sista etappen via Persiska viken till Indiska oceanen. Att fåglarna stannade så länge som en månad på rastplatsen var oväntat eftersom det är betydligt längre tid än vad som krävs för att bygga upp ett fettlager inför den fortsatta resan.

Under våren följde de i stort sett samma rutt men rastade kortare tid i Svarta eller Kaspiska havet (8–10 dagar) och därefter några dagar i södra Östersjöområdet. Att döma av informationen från ljusloggarna var det bara etappen mellan Östersjön och Svarta/Kaspiska havet som tillryggalades i ett sträck. Under övriga etapper verkade fåglarna göra kortare stopp.

Under vinteruppehållet i Indiska oceanen rör sig fåglarna över stora områden i takt med att monsunvindarna påverkar primärproduktionen av alger.

Många svenska fågelskådare har för övrigt under de senaste 20 åren förundrat kunnat se stora flockar med smalnäbbade simsnäppor långt ute till havs i samband med skådarresor till Oman. Detta havsområde är ett av de rikaste i världen som en följd av kombinationen uppvällande näringsrikt vatten och stark sol.

(AW)

Gilla gärna