Tävling – Nya arter för landet 2017!?

2016 har nu passerat, och vi ger vi oss nu i kast med en ny omgång av tävlingen ”Nya arter för landet”. Vilka nya arter tror du att vi föräras med under 2017? Det är helt gratis att delta, men för dig som önskar går det jättebra att ändå skänka en frivillig gåva till vårt fågelskyddsarbete.

Hur gick det 2016?
Fyra fynd av nya arter för landet rapporterades under 2016: tofsbivråk, skrikstrandpipare, dvärgsävsparv och tundrasparv. Inget av fynden är dock färdigbehandlat av Raritetskommittén (Rk), och tävlingsreglerna säger då att vi får ge oss till tåls till kommitténs vårmöte. Tundrasparven och tofsbivråken var verkliga högoddsare och ingen av deltagarna hade lyckats förutspå de fynden! Skrikstrandpipare och dvärgsävsparv hörde inte heller till de mer frekventa gissningarna, men följande personer lyckades väl:

Urban Toresson (dvärgsävsparv), Mikael Larsson (skrikstrandpipare) och Jens Stålberg (skrikstrandpipare). Snyggt jobbat!

Totalt under 2016 inkom 167 gissningar gällande 57 olika arter. De tio mest väntade arterna var följande:

Tjocknäbbad dopping (12)
Hökörn (10)
Rubinnäktergal (10)
Islandsknipa (9)
Östlig kronsångare (7)
Flikstrandpipare (6)
Gulgrå sparv (6)
Kanadatrut (6)
Rödtrast (6)
Svarthakad sångare (6)
Vitkindad skogssångare (6)

Kanske blir 2017 den tjocknäbbade sångarens eller murkryparens år!? Eller blir det skiffertruten som efter några sentida fynd i Nordeuropa äntligen dyker upp i en vinterkall fiskehamn längs våra kuster? Eller vad tror du? Läs mer på tävlingssidan (klicka här) där du enkelt anmäler dig och lämnar din tipsrad!

Lycka till!

Gilla gärna