Tornugglor önskar en grön jul

Vi har alla våra egna önskemål om hur en jul ska vara. De allra flesta önskar sig säkert att den ska vara vit med marken täckt av ett tjockt lager gnistrande snö. Men för den som hoppas på att tornugglan ska återinvandra till sydligaste Sverige är det helt andra önskemål som gäller. Då ska inte bara julen, utan hela vintern, vara grön med så lite snö som möjligt.

Idag på vintersolståndet publicerar Dansk Ornitologisk Forening en artikel om läget för sløruglen, som tornugglan kallas i Danmark. Arten är på rätt kurs igen, och man räknar med att det i år häckat cirka 130 par. Sakta men säkert har det gått uppåt efter den katastrofala nedgång som drabbade tornugglorna i vårt sydliga grannland efter ett par stränga vintrar runt 2010. Då räknar man med att cirka 90 procent av landets ugglor svalt ihjäl.

Tornugglans sentida danska historia kan beskrivas som en berg- och dalbana. Från att ha varit ganska vanlig i hela landet under 1900-talets första del, minskade beståndet kraftigt på grund av jordbruksgifter och förändringar i jordbruksdriften efter 1950. År 1980 uppskattades beståndet till ca 100 par och tio år senare (1990) till endast 20–25 par. Men så kom vinterhalvåret 1991/92 med en massiv invasion av tornugglor söderifrån. Troligen var det främst nordtyska ugglor som stod för invasionen. Detta ledde till en omfattande uppsättning av tornuggleholkar och efter hand även till att arten återetablerade sig på många gamla häckningsplatser. Mot slutet av 2000-talets första decennium räknar man med att det häckade ca 500 par.

Men så kom då ett par kalla vintrar med mycket snö. Särskilt vintern 2009/10 var besvärlig för tornugglorna eftersom det under långa perioder låg ett upp till metertjockt snötäcke. Enligt den danske tornuggleexperten Klaus Dichmann är det nämligen snön och inte kylan som utgör det stora problemet för tornugglorna. En bottennotering nåddes 2010 då det ”bara” häckade ca 50 par.

Efter det har emellertid beståndet åter vuxit, och i år räknar alltså Klaus Dichmann med att det häckat närmare 130 par. Nu håller Klaus tummarna (eller krydser fingrene som det heter på danska) för att vintern fortsätter vara mild så att expansionen kan fortsätta. Det skulle också vara goda nyheter för alla de svenska skådare som drömmer om ett möte med denna mytomspunna uggla. Under framgångsåren runt millennieskiftet gjordes nämligen ett antal fynd av ringmärkta danska tornugglor hos oss.

Men ska tornugglan kunna komma tillbaka på allvar även till Sydsverige (ett litet bestånd finns på Gotland) räcker det förmodligen inte med milda vintrar. Det måste också finnas boplatser (holkar inne i lador och andra byggnader) och tillräckligt med goda jaktmarker. Stora delar av de intensivt brukade jordbruksmarkerna i Sydsverige har troligen inte förutsättningar att längre hysa tornugglor.

(AW)

Gilla gärna