Gulhuvad ängstrupial / Yellow-headed Blackbird [D]

Xanthocephalus xanthocephalus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 
Fynd placerade i kategori D (records placed in category D): 
1: 1956 23.5, 1 ♂ Fjällnäs, Stensele, Lycksele lappmark (VF 51 [1992], 7-8, p. 31; SOF 2002, Sveriges Fåglar)