Sångsparv / Song Sparrow

Melospiza melodia

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1 
 

1: 2010 28.5-1.6, 1 ind. Nidingen, Halland, ringed (F 2010:143, 150)