Anmälan till Riksstämman 2019

Kallelse / Inbjudan till riksstämman 2019

Regionalföreningar och medlemmar kallas respektive inbjuds till riksstämman 2019. Riksstämman arrangeras tillsammans med Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF).

Regionalföreningarna utser ombud som representanter för respektive förening. Enskilda medlemmar är välkomna att delta på riksstämman, men utan rösträtt. 

Anmälan är nu stängd

Riksstämman seminarium fredag 12 april

Fågelskyddsjuridik

Syftet med årets stämmoseminarium är att ge en översikt av bestämmelserna som finns till skydd
för fåglarna. Förhoppningen är att seminariet ska ge verktyg och tips att ta med till arbetet i
regionalföreningarna när ni angriper juridiska problem och ställs inför beslut, ansökningar eller domar som ni anser är felaktiga.

10.00-10.20 Introduktion med överblick av lagar och domstolar (Frida Johnsson, Birdlife Sverige)
10.20-10.40 Vem har rätt att överklaga? – Och hur gör man det? (Frida Johnsson, Birdlife Sverige)
10.40-11.00 PAUS
11.00-11.30 Om jaktlagen och skyddsjakt
11.30-12.00 Artskyddsförordningen (Josia Hort, jurist på Naturskyddsföreningen)
12.00-13.00 LUNCH
13.00-13.30 Processens gång från ansökan, samråd, MKB, till tillstånd(?)
13.30-14.00 Skogsvårdslagen (Josia Hort, jurist på Naturskyddsföreningen)
14.00-14.15 PAUS
14.15-15.30 Övning i att skriva överklagande
Vi delar upp oss i fyra grupper. Varje grupp tilldelas ett beslut/tillstånd. Gruppen ska
sedan göra ett utkast till överklagande. Stapla upp punkter till hur ett överklagande
skulle se ut samt identifiera problemen i fallet. Lagstiftning och annat användbart
material kommer finnas tillgängligt.
15.30-16.30 Genomgång av gruppernas utkast till överklagande.

 

När:
Riksstämman hålls 13–14 april. Fredag 12 april anordnas ett seminarium; se nedan.

 

Var:
Riksstämman genomförs på Västerbackens Hotell & Konferens i Holmsund, där det blir inkvartering främst i tvåbäddsrum men även i enstaka enkelrum.

 

Resa:
Vi rekommenderar tåg eller buss till Umeå C; därefter buss nr 124 till Holmsund C. Om du kommer med flyg tar du flygbussen in till Umeå C; därefter ovan nämnda buss till Holmsund C. Sträckan mellan Holmsund C och vår konferenslokal är inte lång. Om du inte vill promenera så ordnar VOF med transport. I anmälan anger du hur, när och var du ankommer liksom avreser – detta för att underlätta logistiken för arrangören.

 

Motioner:
Motioner ska vara inlämnande senast den 14 februari 2019 och skickas till: lotta.berg@birdlife.se

 

Motion till ordinarie riksstämma får lämnas av regional­­förening eller av minst fem medlemmar gemensamt. Styrelsen ska yttra sig över motionen till stämman. OBS! Det är viktigt att hålla tiden för att styrelsen ska hinna behandla motionen.

 

Seminariet:
Fredag 12 april mellan kl. 10.00 och 16.30 har vi som traditionen bjuder ett seminarium. 2019 handlar det om fågelskyddsjuridik. ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT DELTA I SEMINARIET.

Fyll i formuläret med alternativet ”Fredag seminarium”

Programmet finns att ladda ner här.

 

Kvällsprogram:
Under fredag kväll och lördag kväll arrangerar VOF flera intressanta föredrag och andra evenemang. På fredagen redogör Umedeltats fältstation för sin verksamhet och därefter berättar Christer Olsson om den vitryggiga hackspettens status i Västerbotten, om dess historia och nutid.

 

På lördagen hålls föredraget ”Videsparven – globalt hotad art med rötter i öst” av Lars Edenius, professor på SLU. Vi avslutar lördagskvällen med ett bildquiz samt eventuellt – om deltagarna orkar med – en kortare bildvisning från fågelåret i Västerbotten 2017. Dessutom arrangeras ett lotteri med fina priser. 

 

Riksstämman:
Riksstämman inleds lördag 13 april kl. 9.00 och avslutas till lunch på söndag 14 april. Sedvanliga stämmoförhandlingar inklusive val till styrelsen, årsredovisning, budget och verksamhetsplan behandlas, liksom motioner. Särskilda uppdrag från förra riksstämman kommer också att rapporteras. Det finns möjlighet att föreslå ärenden och frågor som kan tas upp på stämman. Dessa skickas till lotta.berg@birdlife.se i god tid före mötet.

 

Exkursioner:VOF erbjuder morgonexkursioner under lördag och söndag. Vi kommer att fokusera på Umeälvens delta och slätter, som vid tidpunkten för riksstämman vanligtvis har som mest med fågel. Vi kommer under både lördag och söndag att besöka Storavan samt ”skådarlimpan” vid Degernäsbäcken. Det kommer även finnas möjlighet att delta i ringmärkning av förhoppningsvis snösparvar och andra vårfåglar.

Det går naturligtvis bra att ta sovmorgon för dem som vill detta – närområdet är fantastiskt fint och sista åren har en stor och av Västerbottens ornitologer välkänd fågelmatning funnits, bara hundra meter från vår konferenslokal.

 

Anmälan: Anmälan görs här på hemsidan senast den 28 februari. 

Följ bara instruktionerna. Där anger du också hur och när du kommer. Senast den 28 februari vill vi ha din anmälan. För praktiska frågor, kontakta Niklas Andersson på idunarama@gmail.com

 

Välkommen till riksstämman 2019!

Lotta Berg                                                                      Niklas Andersson                                    

ordförande BirdLife Sverige                                          vice ordförande VOF