Fjällugglor övervintrar i polarisen!

Studier med hjälp av satellitsändare har visat att kanadensiska fjällugglor till viss del övervintrar ute i polarisen där de huvudsakligen lever av sjöfåglar. I senaste numret av Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift berättar Audrey Robillard från Département de Biologie i Quebec om följningar av satellitsändarförsedda fjällugglor. Man har följt 17 ugglor, 16 honor och en hanne. Av dessa tillbringade 14 vintern ute i isen eller längs kusterna medan tre övervintrade i den amerikanska Mellanvästern.

Studierna visar att det finns särskilda ”hotspots” som fjällugglorna utnyttjar. Den viktigaste av dessa finns i Hudson Strait mellan Baffinön och det kanadensiska fastlandet. Detta område blir aldrig helt tillfruset, vilket delvis förklarar varför ugglorna ansamlas där. I detta område jagar ugglorna sjöfåglar som ejdrar, ismåsar och även rosenmåsar. Men studierna har visat att fjällugglorna till viss del även kan leva på fisk. Ugglor har setts fiska i flodmynningar och rester av fisk har påträffats i magen på döda ugglor. Den enda hannen i studiematerialet tillbringade tre vintrar i rad i isen utanför ön Disko i västra Grönland.

Även de fjällugglor som under goda gnagarår häckar i norra Skandinavien verkar till viss del tillbringa vintern vid ishavskusten. I den nyligen utkomna boken Eldögon – möten med Sveriges ugglor hänvisas till studier med satellitsändare som gjorts i norra Norge. Efter häckningen drar dessa ugglor ofta österut för att tillbringa vintern vid kusten av Kolahalvön eller i angränsande områden i nordligaste Ryssland.

(AW)

 

Generella vandringsvägar för fjällugglor som försetts med satellitsändare på Bylot Island (röd stjärna) och Deception Bay (blå stjärna) i Kanada. Områden med koncentrationer av fjällugglor vintertid visas med färgade ovaler. Övervintringsområdet för den enda hannen i studien utgörs av ovalen med prickad blå linje. Källa: Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift nr 4, 2015.

Gilla gärna