Styrelse
Vill du kontakta någon i styrelsen på info@birdlifemedelpad.se

Fågellokaler

Ordförande
Bengt Allberg

070-399 93 41
Vice ordförande
Ingemar Marklund
070-664 44 81
Sekreterare
Björn Svensson
073-0642403
Kassör
Rode Nordin
070-203 43 86
Ledamot
Jan Lindström
070-238 22 38

Ledamot
Carina Svedin
076-801 31 06
Ledamot
Tobias Svensson
070-339 94 92
Ledamot
Leelene Karlsson
073-732 31 81
Suppleant
Birgitta Chorell
070-539 98 12

 


 


 

Suppleant
Thomas Granfeldt
070-630 33 93