BirdLife Sveriges styrelse

Det är föreningens styrelse som har det övergripande ansvaret för att driva föreningens verksamhet och inriktning framåt.

Lotta Berg. Foto: Peter Berglin

Föreningsarbete är lagarbete.

 

Styrelsen ska i första hand arbeta med långsiktiga strategiska frågor, såsom riktlinjer för olika fågelskyddsfrågor, strategier för medlemsvärvning och medlemsvård, påverkansarbete i natur- och miljöfrågor, internationellt samarbete och forskningsfrågor.

 

Detta görs givetvis tillsammans med föreningens olika kommittéer, regionalföreningar, volontärer, anställda och alla medlemmar som på olika sätt engagerar sig i föreningen och i våra vilda fåglar. 

Lotta Berg

Ordförande

Eva Mattsson

Ledamot

Eva Hjärne

Kassör

Christer Johansson

Ledamot

Kjell Carlsson

Vice ordförande

Jag brinner för frågor som rör biologisk mångfald och naturvård, vilket jag alltid sett som BirdLife Sveriges kärnverksamhet. Den sociala biten i fågelskådandet och föreningslivet är också väldigt viktig - att bygga föreningen både utåt och inåt.

Att få se någon enstaka sällsynt fågel är ju heller sällan fel!


Kjell Carlsson

Karin Forsell

Sekreterare

Dennis Kraft

Ledamot

Ulrik Lötberg

Ledamot

Gunilla Hjorth

Ledamot

Linus Hedh

Ledamot

Kent-Ove Hvass

Ledamot

Magnus Lundström

Ledamot