BirdLife – över hela världen

Fåglar är internationella. Se bara på den svenska fågelfaunan: I runda tal flyttar 90 procent av fågelindividerna ut ur landet varje höst. De flyttar till våra närmaste grannländer på kontinenten men också till södra Europa, Afrika, Asien och ända till farvattnen runt Antarktis! Om skyddet av fåglarna och deras miljöer ska bli effektivt, måste vi också arbeta internationellt. Därför är vi i Sveriges Ornitologiska Förening en del av BirdLife International, både föreningen och både varje enskild medlem. Vi är kort gott BirdLife (i) Sverige!

BirdLife International har i dagsläget 120 nationella partners runt om i världen och antalet växer. Vi är världens största medlemsbaserade naturvårdsorganisation. Genom att arbeta tillsammans kan vi nå mycket längre än var för sig. Men grunden är ändå oftast arbete på lokal nivå och i samklang med befolkningen. Tack vare detta starka lokala engagemang och samarbetet över nations- och kulturgränser kan BirdLife nå globala effekter.

Se här hur BirdLife International presenterar vårt världsomspännande partnerskap – ”BirdLife the Power of Many”.

Gilla gärna