Hur bär den sig åt?

Att lunnefåglar regelbundet bär en större mängd småfiskar i näbben är väl känt. För att kunna gripa nya fiskar, håller lunnefågeln fast de redan fångade med tungan. Men att en tärna gör på liknande vis har vi som ansvarar för dessa sidor aldrig sett. Under morgonen 10 juni fotograferade Gunnar Pettersson denna kentska tärna på Getterön när den var på väg med näbben full av småfisk till sina ungar.

I den anlagda så kallade Dammen på Getteröns naturreservat häckar i år ett rekordstort antal kentska tärnor. I början av 2000-talet noterades cirka 70 par både 2003 och 2004, men därefter har arten inte varit en årlig häckfågel på reservatet. Vid de tillfällen den häckat, har det också endast varit ett begränsat antal par. Därför kom det som något av en överraskning att ett stort antal etablerade sig i området i år. Exakt hur många par det är som häckar är lite oklart, och uppgifterna går ganska starkt isär, men det bör handla om minst 50 par.

Det är i dessa dagar en intensiv trafik av kentska tärnor på och runt Getteröns naturreservat. Även skärfläcka, skrattmås och flera andra arter har så här långt haft en mycket lyckad häckningssäsong. En anledning till framgången är naturligtvis det varma och torra väder som rått nästan oavbrutet på Västkusten sedan månadsskiftet april/maj.

Mycket mera om Getteröns fåglar finns för övrigt att läsa i den nyutkomna boken Fåglarnas Getterön, utgiven på SOF-BirdLifes förlag.

(AW)

Gilla gärna