Koltrasten Sveriges nationalfågel

Det blev en klar seger för koltrasten när svenska folket fick möjlighet att rösta fram en nationalfågel. Av de närmare 55 000 rösterna i finalomgången fick koltrasten nästan 13 000 (12 914). Det innebär att nästan var fjärde röst gick till denna skönsjungande fågel. På andra plats kom skatan med 9 241 röster och på tredje plats blåmesen med 7 286 röster.

Omröstningen, som arrangerats av Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, har pågått sedan i februari och har genomförts i fyra omgångar. De från början 40 fågelarterna har efterhand reducerats genom att tio arter ”slagits ut” i var och en av de tre första omgångarna. Kvar till finalen fanns de tio mest populära fåglarna.

Det kan avslöjas nu att koltrasten varit klar ledare genom hela omröstningen. Det var först när en så kallad podcast drog igång en kampanj för skatan som det blev lite spänning i omröstningen. Men trots att skatkampanjen fick stort gensvar, var koltrasten aldrig hotad.

Denna omröstning kan också ses som en bekräftelse på en mycket mindre omröstning som gjordes bland Dagens Nyheters läsare 1962. Då röstade knappt 5 000 personer fram koltrasten som nationalfågel knappt före domherren. Nu är det alltså ett mycket större antal personer som sagt samma sak. Totalt har cirka 75 000 olika personer deltagit i den nya omröstningens fyra omgångar, varav närmare 55 000 i finalomgången.

– Det har varit en mycket stimulerande omröstning med ett stort engagemang hos svenska folket, säger Dennis Kraft, ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening och fortsätter:

– Det känns fantastiskt bra och löftesrikt att fåglarna har en så stark ställning hos människor i allmänhet. Fåglarna behöver nämligen vårt stöd i många olika sammanhang.

 

Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Gilla gärna