Blyammunition bör förbjudas!

Frågan om bly i jaktammunition har diskuterats alltsedan blyets allvarliga effekter för människor och djur blev uppenbara. Nyligen publicerades ännu en vetenskaplig artikel där allvarliga konsekvenser för kungsörnar konstateras. Påverkan, och därmed dödsrisken, är större under älgjakten.

Tillsammans med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden har BirdLife Sverige skrivit ett brev till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (jaktfrågor hanteras under Näringsdepartementet) och Miljöminister Karolina Skog, där vi yrkar att Regeringen snarast möjligt inleder processen för att införa ett förbud mot användning av bly i jaktammunition.

Argumenten för ett förbud av blyammunition är många. Som motargument brukar nämnas att alternativ ammunition saknas (vissa kalibrar) eller att den inte är lika effektiv. Erfarenheter från Danmark, där totalförbud för blyammunition råder sedan år 2000, visar emellertid att alternativen är (minst) lika bra och att blyammunition kan fasas ut framgångsrikt.

Genom att återigen väcka frågan hoppas vi kunna skapa opinion, inte minst inför valet nästa år, för att Sverige ska följa Danmarks exempel och stoppa en av de mest omfattande spridningarna av en tungmetall i den svenska naturen.

Brevet till Regeringen kan laddas ner här (Pdf 0,3 MB).

Gilla gärna