Eleonorafalk / Eleonora’s Falcon

Falco eleonorae

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 22/22 
 
1: 1983 17.7, 1 sub. dark morph. Kungsstenarna, Ottenby, Öland (VF 43:541, 44:351) 
1: 1983 27-30.7, 1 sub. dark morph. Lilla Karlsö, Gotland (VF 43:541) 
2: 1983 4.8, 1 2 cy+ pale morph. Lilla Karlsö, Gotland (VF 43:541) 
3: 1988 29.8, 1 ad. pale morph. Stenåsa, Öland (VF 48:452) 
3: 1988 2.9, 1 ad. pale morph. Ottenby, Öland (VF 49:470) 
4: 1988 4.9, 1 ad. pale morph. Skanörs ljung, Skåne (VF 48:452) 
5: 1992 19-24.8, 1 2 cy ♂ pale morph. Falsterbo, Skåne (F 1992:88) 
6: 1995 7-8.5, 1 ad. pale morph. Vombs ängar, Skåne (F 1995:128) 
7: 1995 14.5, 1 pale morph. Rysjön, Kvismaren, Närke (F 1995:128) 
8: 1998 8.8, 1 ad. pale morph. Resmo, Öland (F 1998:139) 
9: 2002 9.9, 1 2 cy+ pale morph. migr. SW Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2002:136) 
10: 2004 7.8, 1 ad. dark morph. Beijershamn, Öland (F 2004:141) 
11: 2006 3.5, 1 2 cy+ pale morph. migr. S Knösen, Falsterbonäset, Skåne (F 2006:88) 
11: 2006 4.5, 1 2 cy+ pale morph. Vellinge ängar, Foteviken, Skåne (F 2006:88) 
12: 2006 1.9, 1 ad. dark morph. Sönnerbergen, Onsala s:n, Halland (F 2006:88) 
13: 2006 21.9, 1 2 cy+ pale morph. migr. SW Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2006:88) 
14: 2006 23.9, 1 2 cy+ pale morph. migr. Venastugan, Rynningeviken, Närke (F 2006:88) 

15: 2006 1.10, 1 2 cy pale morph. Vinga, Västergötland (F 2006:88)
16: 2015 25.8, 1 3 cy+ pale morph. Ölands norra udde, Öland (F 2015:84)
17: 2015 16.9, 1 2 cy+ pale morph. migr. S Nabben, Falsterbonäset, Skåne (F 2015:84)
18: 2015 16.9, 1 2 cy dark morph. Muskmyr, Gotland (F 2015:84)
19: 2015 20.9, 1 2 cy+ dark morph. Galgeberget, Ytterby, Bohuslän (F 2015:84)
20: 2016 21.5, 1 3 cy+ pale morph. migr. NW Grönhögens hamn, Öland (F 2016:104)
21: 2017 10.9, 1 2 cy+ Fjäråsslätten, Halland (F 2017:137)

22: 2018 1.9, 1 2 cy+ migr. S Hjälms våtmark, Halland (F 2018:135)