Tundrasparv / American Tree Sparrow

Spizelloides arborea

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 1/1
 
1: 2016 12-18.11, 1 ind. Torreberga ängar, Skåne (F 2016:179, F 2016:190)