Vitstrupig näktergal / White-throated Robin

Irania gutturalis

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 9/9 
 
1: 1971 11.6-14.7, 1 ♂ Ottenby, Öland, ringed (VF 32:128-130) 
2: 1977 14.5, 1 ♀ Hoburgen, Gotland, ringed (VF 38:44) 
3: 1981 10.5, 1 ♂ Dettern, Västergötland (VF 41:400) 
4: 1986 10-19.5, 1 ♂ Stenshuvud, Skåne (VF 46:450) 
5: 1989 16-21.5, 1 2 cy ♂ Utlängan, Blekinge (VF 49:475) 
6: 1995 9.8, 1 ♀ Hoburgen, Gotland (F 1995:137) 
7: 2000 20-21.5, 1 ad. ♂ Utklippan, Blekinge, ringed (F 2000:137)
8: 2015 18-25.5, 1 2 cy ♂ Utklippan, Blekinge, ringed (F 2015:138)
9: 2016 19.6, 1 ♀ Horssten, Uppland (F 2016:151)