Dvärgsnögås / Ross’s Goose [D]

Anser rossii

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals):

 

Fynd placerade i kategori D* (records placed in category D*): 14/14


* Rk flyttade upp arten från kat. E till kat. D. / The RC moved the species from cat. E to cat. D. (F 2005:155).

1: 1995 21.10, 1 ad. Ottenby, Öland (F 1995:142)
2: 1997 27.4-14.5, 1 ind. Närsholmen, När & Stockviken, Hamra, Gotland (F 1997:167)
3: 1997 8-10.5, 1 ad. Gammalsbyören, Öland (F 1997:167)
4: 1998 21-23.5, 1 ind. Kapelludden, Öland (F 1998:157)
X: 1998 20.9, 2 migr. Kyrkfjärden, Påskallavik, Småland (F 1998:127) Not published by the RC and not included in the total.
5: 1998 23.9, 1 ad. migr. Ottenby, Öland (F 1998:157)
6: 1999 23-30.5, 1 ad. Hammaren, När, Gotland (F 1999:133) Unnumbered record originally published in cat. E.
6: 1999 19-24.6, 1 ad. Stockviken, Gotland (F 1999:133) Unnumbered record originally published in cat. E.
7: 2001 19.6-16.8, 1 ad. Rönäs, Hornborgasjön, Västergötland (F 2001:143) Originally published in cat. E and as 4th record.
7: 2001 19.8-21.10, 1 ad. Hullsjön, Västergötland (F 2001:143) Originally published in cat. E and as 4th record.
8: 2002 7-23.4, 1 ind. Kävsjön, Småland (F 2002:145) Originally published in cat. E and as 5th record.
9: 2002 29.6, 1 ind. Hallnäs udde, Öland (F 2002:145) Originally published in cat. E and as 6th record.
7: 2003 13-29.9, 1 ind. Nolhagaviken, Alingsås, Västergötland (F 2003:191) Originally published as 7th (and new) record in cat. E.
7: 2003 4-8.10, 1 ind. W Vårgårda flygfält, Västergötland (F 2003:191) Originally published as 7th (and new) record in cat. E.
7: 2003 19.10, 1 ind. Nolhagaviken, Alingsås, Västergötland (F 2003:191) Originally published as 7th (and new) record in cat. E.
10: 2005 10-25.5, 1 ind. Faludden, Gotland (F 2005:155)
11: 2005 6-7.8, 1 ad. Vombs ängar, Skåne (F 2005:155)
11: 2005 22-31.10, 1 ad. Vellinge ängar, Skåne (F 2005:155)
12: 2006 28.3-3.4, 1 ad. Getteröns naturreservat, Halland (F 2006:148)
13: 2006 5-7.6, 1 ad. Oxelösund, Södermanland (F 2006:148)

13: 2006 17.8-29.10, 1 ad. Norrköping, Östergötland (F 2006:148)
14: 2014 23.8, 1 ad. Östra Frölunda, Västergötland (F 2014:162)


Fynd placerade i kategori E (records placed in category E): 2/2
E1: 2012 12-15.3, 1 3 cy + Blacksta by, Södermanland (F 2012:159, F 2013:156)

E1: 2012 27.8, 1 3 cy + Detterns naturreservat, Västergötland (F 2012:159, F 2013:156)
E2: 2013 12.3-22.4, 3 2 cy Several locations in the eastern part av Blekinge (F 2013:156)

E2: 2013 27.4-11.5, 2 2 cy Glivarpa mosse, Skåne (F 2013:156)
E2: 2015 12.6, 1 ad. Lastudden, Utlängan, Blekinge (F 2015:167)
E2: 2015 18.6, 1 ad. Köpevik, Lindö udde, Blekinge (F 2015:167)
E2: 2015 12–13.9, 1 ad. Lomma södra, Skåne (F 2015:167)