Kamskrake / Hooded Merganser [D]

Mergus cucullatus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 23/23 
 
Fynd placerade i kategori D (records placed in category D): 
1: 1985 12.5, 1 ♂ S. Horn, Öland (VF 47:460) Södra Holm according to VF 47:460.
2: 1991 16–17.5, 1 ♂ Tidan, Tibro, Västergötland (VF 51 [1992], 7-8, p. 30) 
2: 1992 20–22.3, 1 ♂ Ymsen, Västergötland (F 1992:99), same as in 1991.
2: 1992 31.3–10.4, 1 ♂ Hönsgärdet, SE Norberg, Västmanland (F 1992:99), same as in 1991 and earlier in 1992.
2: 1992 9.11–16.12, 1 ad. ♂ Letälven, Degerfors, Värmland (F 1993:119), same as in 1991 and earlier in 1992.
3: 1994 1–9.10, 1 ♂ Skags hamn, Arnäs, Örnsköldsvik, Ångermanland (F 1994:143) 
4: 1994 16.10 & 7.11, 1 ♂ Gersnäs, Näsnaren, Katrineholm, Södermanland (F 1996:149) 
5: 1995 14.4–14.5, 1 ad. ♂ Åldersbäck-Nävelsö, Västervik, Småland (F 1995:143) 
6: 1996 1.6, 1 ♀ Hässleholmstrakten, Skåne (F 1996:149) 
7: 1996 23.11–31.12, 1 1 cy ♂ Göteborg, Västergötland (F 1996:149) 
3: 1997 11–16.10, 1 ad. ♂ Skags hamn, Örnsköldsvik, Ångermanland (F 1997:168) 
3: 1998 10.6–20.10, 1 ad. ♂ Skags hamn, Örnsköldsvik, Ångermanland (F 2000:145) 
3: 1999 6.6–15.10, 1 ad. ♂ Skags hamn, Örnsköldsvik, Ångermanland (F 2000:145) 
8: 1999 16.10, 1 ad. ♂ Virsbosjön, Ramnäs, Västmanland (F 2001:143) 
8: 2000 27–28.3 & 7.5, 1 ad. ♂ Ängelsberg, Västervåla, Västmanland (F 2001:143) 
8: 2000 6.11, 1 ♂ Virsbosjön, Ramnäs, Västmanland (F 2000:145) 
9: 2001 13.4–5.8, 1 ♂ Varbergsdammen, Nordre älv, Bohuslän (F 2001:143) 
8: 2001 21.4, 1 ♂ Virsbosjön, Ramnäs, Västmanland (F 2001:143) 
8: 2001 25.4 & 29.4, 1 ♂ Västervåla, Västmanland (F 2001:143) 
8: 2001 19.5, 1 ♂ Ängelsberg, Västervåla, Västmanland (F 2001:143) 
8: 2002 7–11.4, 1 ♂ Ängelsberg–Västervåla, Västmanland (F 2002:145) Incorrectly numbered 11th record in F 2002:145.
10: 2003 27.3, 1 ad. ♂ Kalven, Östra Öresjön, Örby, Västergötland (F 2003:191) 
11: 2003 2.5, 1 ad. ♂ migr. Kronholmens fyr, Västergarn, Gotland (F 2003:191) 
12: 2003 24–25.12, 1 ♀ Krankesjön, Skåne (F 2004:153) 
13: 2004 1–3.1, 1 ♀ Norrtälje, Uppland (F 2004:153) 
13: 2004 6–9.1, 1 ♀ Österängarna, Rådmansö, Uppland (F 2004:153) 15th record according to F 2004:153.
14: 2005 27.4, 1 ♂ Hillingsätersjön, Färgelanda, Dalsland (F 2007:153) 
15: 2006 3–17.6, 1 ad. ♂ Hallaböke, Älmhult k:n, Småland (F 2007:153, also F 2006:150) 
16. 2006 24–28.10, 1 ad. ♂ Skogs-Tibble, Uppland (F 2006:150) Not published by the RC.
17. 2006 29.10–16.12, 1 ind. Hovtornet, Tåkern, Östergötland (F 2006:150) Not published by the RC.
18: 2007 15.4, 1 ad. ♂ Våxtorp, Halland (F 2007:153) 
19: 2008 13–19.4, 1 ♂ Stora Holmsjön, Torsång, Dalarna (F 2008:171) 
18: 2008 22.4–2.5, 1 ♂ Vallen, Våxtorp, Halland (F 2008:171)
18: 2008 5–9.11, 1 ♂ Vallen, Våxtorp, Halland (F 2008:171) 
20: 2009 13.4, 1 ad. ♂ Röstånga kyrka, Skåne (F 2009:145) 

21: 2009 8.5, 1 ad. ♂ Kyrkviken, Föllingesjön, Jämtland (F 2009:145) 

22: 2017 28.9–29.10, 1 ad. ♂ Rysjön, Kvismaren, Närke (F 2017:175)

22: 2017 15.10, 1 ad. ♂ Torsnäset, Närke (F 2017:175), same as at Rysjön.

22: 2018 3.10, 1 ♂ Rysjön, Kvismaren, Närke (F 2018:176)

23: 2019 8–9.4, 1 2 cy ♂ Ödeborgsdammarna, Färgelanda k:n, Dalsland (F 2019:190)

 

 

 

Fynd placerade i kategori E (records placed in category E): 
E1: 2003 26.5–4.6, 1  Moraparken, Mora, Dalarna (F 2005:157)
E2: 2013 17–21.4, 1  Gärdsjön, Älvsåker, Halland (F 2013:157)