Kejsargås / Emperor Goose [D]

Anser canagica

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 8/10 
 
Fynd placerade i kategori D (records placed in category D): 
1: 1984 5.8, 2 ind. Holmsund, Västerbotten (Gråspetten 6:86, FiV 11:34) 
1: 1984 12.9, 3 ind. Järnäsudden, Nordmaling, Ångermanland (Gråspetten 6:84) 
2: 1985 18.10, 1 ind. Grötlingboudd, Gotland (Bläcku 12:70) 
3: 1986 23.5, 1 ad. Torhamns udde, Blekinge (VF 46:383) 
4: 1992 14.7-22.10, 1 ad. Skatelövsfjorden, Småland (F 1992:45) Numbered as the 5th record.
5: 2001 13.5, 1 migr. Kåseberga, Skåne (F 2001:120) Published in cat. E.
6: 2005 10-11.4, 1 ind. Sörbysjön, Östhammarssjön, Finnåkerssjön, Västmanland (F 2008:171) 
7: 2005 13-15.9, 1 ad. Torhamns udde, Blekinge (F 2005:155)
8: 2018 24.7–6.9, 1 ad. Torslanda golfbana, Bohuslän (F 2018:175)