Kejsarörn / Eastern Imperial Eagle

Aquila heliaca

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 13/13 
 
1: 1933 June, 1 sub. 25 km NW Gällivare, Lule lappmark (FoFl 28:205–209) 
2: 1961 9.7–29.10, 1 sub. Häckeberga, Skåne (VF 21:241–252, 35:138) 
3: 1961 5.9–29.10, 1 sub. Häckeberga, Skåne (VF 21:241–252, 35:138) 
4: 1975 26.8–12.10, 1 sub. Lemmeströ–Havgård–Börringe–Skanörs ljung, Skåne (VF 35:330) 
5: 1980 17.8, 1 1 cy+ Fyledalen, Skåne (VF 40:494) 
5: 1980 23.8, 1 1 cy+ Ottenby, Öland (VF 40:494) 
5: 1980 25.8, 1 1 cy+ migr. Falsterbo, Skåne (VF 40:494) 
5: 1981 29.7–23.8, 1 1 cy+ Fyledalen, Skåne (VF 40:494) 
5: 1981 24.8, 1 1 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 41:396) 
5: 1982 23.9, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 42:398) 
5: 1983 18–19.8, 1 2 cy+ Falsterbo, Skåne (VF 43:541) 
5: 1986 19–24.9, 1 3 cy+ Havgård, Börringe och Falsterbo, Skåne (VF 46:446) 
5: 1987 16.9, 1 ad. Ljungen, Skåne (VF 47:450) 
5: 1988 17–18.9, 1 ad. Falsterbo, Skåne (VF 48:452) 
6: 1990 14–31.12, 1 2 cy+ Baldringe, Skåne (VF 50:20) 
6: 1991 1.1–9.3, 1 ind. Tågra, Fyledalen, Havgård, Skåne (VF 51:21) 
5: 1991 28.9, 1 ad. Falsterbo, Skåne (VF 51:21) 
5: 1992 17–18.9, 1 ad. Falsterbokanalen, Skåne (F 1992:88) 
7: 1998 7.11, 1 sub. migr. Ladholmen, Värmlandsnäs, Värmland (F 1999:146) 
8: 1999 16.10, 1 sub. migr. Falsterbokanalen, Skåne (F 1999:145) 
9: 2003 21.5, 1 sub. migr. N Flygstaden, Söderhamn, Hälsingland (F 2003:179) 
9: 2003 9–13.10, 1 2 cy Strandtorp, Norra Möckleby och södra Öland (F 2003:179) 
9: 2004 21–31.3, 1 3 cy Trolle-Ljungby mosse, Hammarsjön, Skåne (F 2004:140) 
9: 2004 21–31.3, 1 3 cy Brödjeholmen–Vannebergaholmsfuret, Skåne (F 2004:140) 
9: 2004 2.4, 1 3 cy Husebymaden, Småland (F 2004:141) 
10: 2004 3.9, 1 2 cy Baskemölla hamn, Skåne (F 2004:140) 
10: 2004 5–9.9, 1 2 cy Björkesåkrasjön–Käglinge hästbacke, Skåne (F 2004:140) 
10: 2004 5–9.9, 1 2 cy Malmö–Falsterbo and more sites, Skåne (F 2004:140) 
10: 2004 7.11, 1 2 cy Maglaby, Söderåsen, Skåne (F 2004:140) 
10: 2005 5–29.1, 1 3 cy Lis mosse–Vinberg–Heberg, Halland (F 2005:92) 
10: 2005 20.8, 1 3 cy migr NW Harplinge, Halland (F 2005:92) 
10: 2005 16.10–5.11, 1 3 cy Havgårdssjön – Falsterbo, Skåne (F 2005:92) 
10: 2006 8.1–26.2, 1 4 cy Sillesjö, Gärdslöv, Skåne (F 2006:87) 
10: 2006 24.11–30.12 ,1 4 cy Sillesjö, Gärdslöv, Skåne (F 2006:87) 
10: 2007 1.1–18.2, 1 5 cy Näsbyholm–Anderslöv–Gärdslöv–Klagstorp, Skåne (F 2007:79) 
10: 2007 24.3, 1 3 cy+ Draven, Småland (F 2007:79) 
10: 2007 24.3, 1 3 cy+ migr. N Lagmanshagasjön, Ljungsarp, Västergötland (F 2007:79) 
10: 2007 29.4, 1 3 cy+ Björkebo, Ängesbyn, Norrbotten (F 2007:79) 
10: 2007 4.9, 1 5 cy Näsbyholm, Skåne (F 2008:103) 
10: 2007 21.9, 1 2 cy+ migr. S Ryningsholm, Småland (F 2007:79) 
10: 2007 22.9, 1 2 cy+ migr. S Sandsjön, Småland (F 2007:79) 
10: 2007 3–13.10, 1 5 cy Falsterbonäset, Skåne (F 2007:79)
11: 2012 15.7–8.8, 1 subad. Havgårdssjön–Börringesjön, Skåne (F 2012:97)
11: 2012 24.7, 1 subad. migr. SE Slottsskogen, Göteborg, Västergötland (F 2012:97)
11: 2012 24.7, 1 subad. Råöslätten–Derome–Getterön–Tvååker, Halland (F 2012:97)
11: 2012 25.7, 1 subad. Hällerup–Getinge–Holm, Halland (F 2012:97)
12: 2014 13.4, 1 5 cy+ migr. S Össby, Öland (F 2014:93)
12: 2014 20.5, 1 5 cy+ migr. NE Backamossen, Skåne (F 2014:93)
13: 2018 7.10–28.11, 1 2cy southwest Skåne (F 2018:98)