Örnvråk / Long-legged Buzzard

Buteo rufinus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals): 14/14 
 
1: 1973 8.12, 1 ind. Bergvalla, Lima, Dalarna (VF 34:152-154), found dead in late May 1974 
2: 1987 3.9, 1 1 cy. Falsterbo och Höllviken, Skåne (VF 47:450) 
3: 1989 19.6-4.7, 1 2 cy. Sallmunds, Hamra, Gotland (VF 49:469) 
4: 1989 11.9, 1 ad. Ottenby, Öland (VF 49:469) 
5: 1991 9 and 21.10, 1 ad. Falsterbo, Skåne (VF 51:20) 
6: 1994 24.8, 1 2 cy+ Bergön, Umeälvens delta, Västerbotten (F 1994:130) 
7: 1995 23.7, 1 ind. Fårö kyrka, Gotland (F 1995:127) 
8: 1998 20.9, 1 1 cy. migr. Arlövs ängar, Skåne (F 1998:137) 
9: 2000 28.7, 1 2 cy. Hammarby, Smedby s:n, Öland (F 2000:128) 
9: 2000 29.7, 1 2 cy. Ottenby, Öland (F 2000:128) 
10: 2002 17.7, 1 2 cy+ Döderhultsdalen, Fredriksberg, Oskarshamn, Småland (F 2002:135) 
10: 2002 28.7, 1 2 cy+ Ås – Södra Möckleby, Öland (F 2002:135) 
10: 2002 30.7, 1 2 cy+ Södra Greda, Föra, Öland (F 2004:139) 
10: 2002 31.7, 1 2 cy+ migr. N Gillsby mossar, Öland (F 2004:139) 
11: 2002 2.11, 1 ad. migr. W Nabben, Falsterbo, Skåne (F 2002:135) 
12: 2004 24.9, 1 ad. migr. SW Falsterbokanalen & Skanörs Ljung, Skåne (F 2004:139)

13: 2011 31.7-7.12, 1 2 cy. sydligaste Gotland (F 2011:89)

14: 2011 29-30.9, 1 2 cy. Falsterbonäset, Skåne (F 2011:89)

Fynd placerade i kategori E (records placed in category E) ssp. cirtensis
E1: 2006 11-12.12, 1 2 cy södra Järvafältet, Uppland (2006:150)