Smutsgam / Egyptian Vulture

Neophron percnopterus

nästa/next

Antal fynd/individer (number of records/individuals):

Fynd placerade i kategori A (records placed in category A): 7/7 
1: 1973 16.6, 1 sub. Åråsviken, Gullspång, Västergötland (VF 46:327) 
2: 1976 26-28.8, 1 ad. Ottenby, Öland (VF 37:75) 
2: 1976 29.8, 1 ad. Skanörs ljung, Falsterbo, Skåne (VF 37:75) 
3: 1982 16.6, 1 ad/sub. Ottenby, Öland (VF 42:398) 
4: 1987 31.5, 1 sub. Hornborgasjön, Västergötland (VF 47:450) 
5: 1993 27.5, 1 sub. Hoburgen, Gotland (F 1993:105) 
6: 2000 20.5, 1 3 cy Lomma värmeverk, Skåne (F 2000:126) 
6: 2000 13-14.6, 1 3 cy Söderhamns soptipp, Hälsingland (F 2000:126) 
6: 2000 8-9.7, 1 3 cy Gårdby, Segerstads fyr – Ottenby, Öland (F 2000:126) 
6: 2000 24 and 26.7, 1 3 cy Falsterbo, Skåne (F 2000:126) 
6: 2000 30.7, 1 3 cy migr. S Uvängen, Sorunda, Södermanland (F 2000:126) 
6: 2000 1, 3 and 9.8, 1 3 cy Södra delen av Öland (F 2000:126) 
6: 2000 13.8, 1 3 cy Skanörs ljung & Falsterbo kanal, Skåne (F 2000:126) 
7: 2009 9.8, 1 2 cy Klinta, Smedby, Öland (F 2009:73)

Fynd placerade i kategori D (records placed in category D) ssp. ginginianus: 1/1
D1: 1997 17-19.5, 1 ad. Ligga, Jokkmokk, Lule lappmark (F 1997:168)